c

Oczyszczalnia w Jędrzejowie przyjmie prawie 2 razy więcej ścieków

Press release 26.08.2013 14:00 CET

Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie, w woj świętokrzyskim. Dziś podpisano umowę na realizację inwestycji. Jej wartość wyniesie ponad 18 mln zł netto. Gmina Jędrzejów powierzyła wykonawstwo firmie Skanska.

Oczyszczalnia w Przecławiu

Wybudowana na początku lat 80-tych oczyszczalnia po przebudowie zwiększy swoją przepustowość do 5,7 tys. m3/ dobę. Obiekt był modernizowany 17 lat temu, jednak po upływie tylu lat wymaga całkowitej rozbudowy i przebudowy.

Inwestycja

W ramach realizacji powstanie szereg istotnych nowych obiektów w części ściekowej oczyszczalni. - Zajmiemy się budową całkowicie nowej części osadowej oczyszczalni, natomiast większość istniejących obiektów zostanie zmodernizowana. Dzięki temu przepustowość oczyszczalni zwiększy się niemal 2-krotnie - mówi Sebastian Swół, Menadżer Projektu, Skanska. Niewielkiej przebudowie podlegać będą rurociągi tłoczne doprowadzające ścieki z pompowni I-go stopnia. Część mechaniczna oczyszczalni zyska komorę zasuw, komorę dopływową, piaskownik wirowy, budynek separacji piasku oraz punkt zlewny ścieków dowożonych.

Niezawodna oczyszczalnia

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań pozwoli na bardzo szybką  reakcję na wszelkie zak��ócenia oraz korektę technologiczną. Nowy obiekt będzie zaopatrzony m.in. w układ przepływu pozwalający na przyjęcie maksymalnych dopływów ścieków, system zdalnego powiadamiania o stanach awaryjnych operatora oczyszczalni oraz w elementy automatyki i sterowania. - W ramach rozbudowy wykorzystane zostaną wysokiej klasy materiały budowlane, wyposażenie technologiczne oraz konstrukcja budowlana - mówi Sebastian Swół.