c

Zachodnia Obwodnica Poznania otwarta

Press release 19.12.2014 15:55 CET

Dziś oficjalnie otwarto brakujący odcinek Zachodniej Obwodnicy Poznania pomiędzy Rokietnicą a Swadzimiem. Inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a wykonawcą prac firma Skanska.

O inwestycji
Realizacja objęła budowę 5,3 km odcinka obwodnicy Poznania od węzła Rokietnica do węzła Swadzim. Powstała dwujezdniowa droga ekspresowa. Każda jezdnia ma 10 m szerokości, po dwa pasy ruchu (3,5 m szerokości każdy), pas awaryjny (2,5 m szerokości) i opaskę bezpieczeństwa (0,5 m szerokości). W ramach zadania wykonany został również remont nawierzchni drogi krajowej nr 11 na odcinku o długości 1,8 km, a także 5,6 km dróg dojazdowych, 1,4 km dróg poprzecznych, węzeł Kobylniki (na przecięciu drogi woj. nr 184 w miejscowości Kobylniki z projektowaną drogą nr S11). Inwestycja objęła również wykonanie trzech obiektów inżynierskich. Powstał trójprzęsłowy most w ciągu drogi S11 nad rzeką Samicą, o rozpiętości przęseł odpowiednio: 11,2 m, 13 m, 11,2 m. Zbudowane zostały dwa wiadukty – jeden (WD 12) nad drogą S11 w ciągu drogi woj. nr 184, drugi (WD 13) w ciągu drogi powiatowej nr 2421 Poznań-Sady, nad drogą krajową S11. Oba wiadukty są dwuprzęsłowe, o rozpiętości 27 m.

Ponadto, Skanska wykonała roboty wod-kan,  w tym budowę urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe (4,5 km kolektorów deszczowych, 3 zbiorniki retencyjne, 3 przepusty skrzynkowe, przebudowa 7,7 km urządzeń drenarskich). W zakres robót elektrycznych weszła budowa urządzeń oświetlenia drogowego i telekomunikacyjnego, w tym ok. 3,5 km kabli oświetleniowych, 27 masztów latarni, przebudowę 7 kolizji energetycznych oraz 3 telekomunikacyjnych.

- Za nami budowa brakującego odcinka obwodnicy – mówi Paweł Mróz, Menadżer Projektu, Skanska. - W czasie realizacji na budowie pracowało średnio 150 osób, a w szczycie ok. 280. Do większości robót, w szczególności prac ziemnych, podbudów i warstw bitumicznych wykorzystywaliśmy własny sprzęt, tj. wozidła, koparki, spycharki, równiarki, walce, rozściełacze, stabilizator. Aby skutecznie zmniejszyć negatywne oddziaływanie hałasu na środowisko naturalne, zamontowaliśmy prawie 3 km ekranów akustycznych. 

Ważna droga
- Droga od Swadzimia do Rokietnicy stanowi brakujący odcinek Zachodniej Obwodnicy Poznania - mówi Jakub Budziałowski, Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska. Teraz obwodnica będzie już całkowicie spełniać swoją funkcję - przede wszystkim wyeliminuje część ruchu tranzytowego w Poznaniu. Czas przejazdu z gmin położonych na północ i zachód od Poznania do tych leżących na południu powiatu zostanie znacznie skrócony. Obwodnica pozytywnie wpłynie także na rozwój gospodarczy rejonów przyległych. Skanska była również wykonawcą pierwszego, 14,3-kilometrowego odcinka obwodnicy zachodniej od Swadzimia do Głuchowa.

Inwestycja w liczbach:
- roboty ziemne: 600 tys. m3 - ok. 90 tys. ton masy bitumicznej
- ok. 120 tys. ton kruszywa łamaneg
- 5,5 tys. m3 betonu konstrukcyjnego
- 900 ton stali.