c

Rozpoczyna się regulacja Potoku Źródło Marii w Gdyni

Press release 26.08.2013 12:00 CET

Do lipca 2014 roku wykonana zostanie regulacja Potoku Źródło Marii. Prace obejmą odcinek od ulicy Z. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP. W ramach zadania powstanie również nowy zbiornik retencyjny „Karwiny”.

Potok Źrodlo Marii, fot. Rafał Kosecki

Inwestycja potrwa 11 miesięcy, a jej wartość opiewa na blisko 6,9 mln zł netto. Miasto Gdynia wykonawstwo zleciło firmie Skanska.

Projekt ma duże znaczenie dla tego obszaru miasta. Budowa suchego zbiornika retencyjnego i regulacja potoku to rozwiązania, dzięki którym znacząco zmniejszą się lokalne podtopienia w czasie ulewnych deszczy. Wszystko za sprawą  modernizacji oraz budowy obiektów, które będą mogły przyjmować więcej wód opadowych.

Realizacja

Inwestycja została podzielona na dwie części. Pierwsza obejmuje prace związane z regulacją potoku oraz budową suchego zbiornika retencyjnego wraz z zaporą ziemną. - Realizacja polegać będzie przede wszystkim na umocnieniu brzegów potoku materacami siatkowo - kamiennymi, zabezpieczeniem istniejących skarp i odbudową skarpy nasypu PKP - wyjaśnia Andrzej Zmuda, Kierownik Robót, Skanska. - W ramach budowy zbiornika wykonamy zaporę ziemną oraz żelbetonowe urządzenia upustowe, m.in. most nad przelewem i urządzenia kontrolno - pomiarowe.

Druga część zadania polegać będzie na budowie urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej. Dzięki temu powstanie zespół urządzeń podczyszczających na sieci kanalizacji deszczowej mający wylot do Potoku Źródło Marii. Przygotowanie kanalizacji obejmie także budowę przykanalików, montaż studni i wpustów deszczowych.

Możliwe utrudnienia

Podczas realizacji inwestycji konieczne będzie wykonywanie prac ziemnych oraz robót kafarowych przy użyciu specjalistycznego sprzętu do pogrążania grodzic stalowych. Prace te mogą wywołać czasowy hałas. Wprowadzone zostanie również czasowe zamknięcie fragmentu ul. G. Zapolskiej oraz zamknięcie parkingu przed budynkiem OPEC przy ul. Z. Nałkowskiej.
- Dołożymy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas prace były jak najmniej odczuwalne dla  mieszkańców - mówi Andrzej Zmuda.

Firma z doświadczeniem

Skanska od wielu lat prowadzi inwestycje w województwie pomorskim. Dotychczasowe realizacje na tym terenie to m.in. budowa Trasy Sucharskiego w ramach II zadania, realizacja budowy Trasy W-Z w Gdańsku, remont zabytkowego „Żółtego Wiaduktu” oraz budowa obwodnicy Rumi i Redy. W tym roku firma zakończyła m.in. budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3 Maja w Gdańsku oraz budowę stacji pomp w Wiślince.