c

Rusza budowa kanalizacji przy ul. Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni

Press release 06.03.2015 13:50 CET

Rozpoczyna się budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni. Skanska na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni zrealizuje zadanie w 24 tygodnie. Wartość inwestycji to 3,5 mln zł netto.

Zakres prac

Przedmiotem zadania jest m.in. budowa kolektora deszczowego, likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej i przebudowa jej przyłączy, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych oraz odtworzenie muru oporowego, ogrodzenia oraz trawników. Prace obejmują roboty na ulicy Akacjowej, Bukowej, Kasztanowej oraz al. Zwycięstwa i potrwają do sierpnia 2015 roku.


Zmiany w organizacji ruchu

W związku z powyższym od 9 marca br. (poniedziałek) na okres blisko 1,5 miesiąca zamknięty zostanie ciąg pieszy pomiędzy ulicą Bukową a aleją Zwycięstwa w Gdyni. Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w II połowie marca, o czym będziemy informować na bieżąco.

Kierowców oraz pieszych prosimy o szczególną ostrożność i uwagę w tym rejonie.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.