ESG

ESG, my na to mówimy zrównoważony rozwój.

W Skanska tworzymy przestrzenie sprzyjające prowadzeniu zdrowego trybu życia, z korzyścią nie tylko dla obecnych, ale również przyszłych pokoleń. Na każdym etapie cyklu życia budowanych przez nas biurowców wdrażamy rozwiązania mające na celu minimalizację śladu węglowego. 

W naszej działalności kierujemy się najwyższymi standardami etyki i tego samego wymagamy od pracowników, wykonawców i dostawców. Podejmując takie działania, pragniemy realizować swoje własne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju i pomagać klientom w osiągnięciu ich. 

Zobacz film o naszej strategii ESG

[E] - Environmental (Środowisko)

Cel oparty o założenia naukowe

Nasze założenia dla klimatu opracowano na podstawie wymogów inicjatywy opartej o cele naukowe (SBTi).

Lider w zakresie ochrony klimatu

Firmę Skanska nazwano liderem ochrony klimatu w Europie dzięki wspólnej inicjatywie „Financial Times” i firmy Statista.

4 na 300

Firma Skanska znalazła się na 4. miejscu prestiżowego rankingu 300 firm na świecie wspierających kobiety w edycji za 2021 r. według „Forbes”. Jednocześnie uzyskała najlepszy wynik dla firm z branży nieruchomości.

[S] - Społeczeństwo

Współczynnik przeszkolenia

Szkolenie w zakresie kodeksu postępowania w pierwszym miesiącu zatrudnienia

Obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla

Obniżanie poziomu emisji dwutlenku węgla z działalności (zakres 1 i 2) od 2015 r.

Kobiet na stanowiskach kierowniczych

W tym czterech najwyższych poziomach stanowisk poniżej stanowiska dyrektora generalnego

[G] – Governance (Ład korporacyjny)

Działalność prowadzona przy poszanowaniu zasad uczciwości i etyki

Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi zasadami uczciwości i przejrzystości. Tego samego oczekujemy od osób, z którymi prowadzimy współpracę. Jedną z naszych kluczowych wartości jest postępowanie zgodnie z zasadami etyki i przejrzystości. Niezbędne do tego jest przestrzeganie przez nas szczegółowego kodeksu postępowania. Określono w nim sposób codziennej pracy i interakcji pomiędzy pracownikami, z klientami i innymi zainteresowanymi stronami. Uzupełnia go kodeks postępowania dostawców, który obowiązuje wszystkich podwykonawców, dostawców, konsultantów, pośredników i agentów. Jest on uwzględniany w umowach podpisywanych z takimi podmiotami i opisuje oczekiwania, jakie mamy względem partnerów handlowych. Wymaga również, aby te same zasady były przestrzegane w całym łańcuchu dostaw takich podmiotów.

Więcej na naszej dedykowanej stronie internetowej.

Odwiedź stronę poświęconą kodeksowi postępowania

Certyfikaty

Nasze biurowce spełniają kryteria ochrony klimatu i dbania o dobre samopoczucie ich użytkowników. Potwierdzają to globalnie uznane certyfikaty: LEED i WELL. Dodatkowo w Polsce nasze projekty mają certyfikat „Budynek bez barier”, co oznacza, że spełniają one różnorodne potrzeby najemców i gości, w tym osób niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi, osób starszych, czy też osób nieposługujących się językiem polskim.

Realizacja celów

Naszą ambicją jest realizacja celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Mamy też ku temu stosowne możliwości. Zidentyfikowaliśmy siedem celów, które są dla nas szczególnie ważne z punktu widzenia naszej działalności:

  • Równouprawnienie płci
  • Sprawiedliwe warunki pracy i wzrost gospodarczy
  • Przemysł, innowacje i infrastruktura
  • Zrównoważone miasta i społeczności
  • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  • Działania na rzecz ochrony klimatu
  • Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Na naszej globalnej stronie internetowej znajduje się sekcja poświęcona działaniom, które podejmujemy na drodze do realizacji tych celów.

Skanska wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ

20+ lat raportowania zrównoważonego rozwoju

Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie raportowania kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Dzielimy się nim z naszymi klientami, ponieważ sprawozdania dotyczące ochrony środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego stają się standardowym wymogiem w przepisach prawa i zasadach rynkowych. W latach 1997–2002 publikowaliśmy sprawozdania dotyczące oddziaływania na środowisko. Od 2002 r. dokonujemy przeglądu postępów w realizacji starań na rzecz zrównoważoności. Początkowo miało to formę oddzielnej publikacji, ale później zaczęliśmy uwzględniać zrównoważony rozwój w naszych corocznych sprawozdaniach, aby odzwierciedlić jego strategiczne znaczenie dla naszej firmy.

Na naszej globalnej stronie internetowej znajduje się sekcja specjalnie poświęcona najnowszemu sprawozdaniu rocznemu i sprawozdaniu na temat zrównoważonego rozwoju. Można też tam znaleźć publikacje archiwalne.

Sprawozdania na temat zrównoważonego rozwoju

W Skanska tworzymy zrównoważone przestrzenie sprzyjające prowadzeniu zdrowego trybu życia nie tylko na korzyść obecnych, ale również przyszłych pokoleń.

CEO & Prezeska | Spółka biurowa Skanska w CEE

Katarzyna Zawodna-Bijoch

Wiceprezes Wykonawczy Center of Excellence | Spółka biurowa Skanska w CEE

Jacob Møller-Nielsen