c

Raport Nie bój się Activity Based Working

Nie bój się Activity-Based Working – trzech liderów rynku środowiska pracy – Hays, Kinnarps i Skanska opublikowało obszerny materiał na temat polskich doświadczeń dotyczących wdrażania koncepcji Activity-Based Working (ABW).

Trzech liderów rynku środowiska pracy – Hays, Kinnarps i Skanska – opracowało i opublikowało raport „Nie bój się Activity-Based Working”. Jest to obszerny materiał na temat polskich doświadczeń dotyczących wdrażania tej koncepcji. Według założeń ABW daje pracownikom swobodę wyboru miejsca pracy w biurze w zależności od rodzaju wykonywanej pracy lub prowadzonego projektu – tradycyjne biurko, strefa relaksu, sale konferencyjna, budka telefoniczna czy tzw. pokój do pracy w skupieniu.

Publikacja, oprócz omówienia wyników wspólnego badania „Biuro a potrzeby organizacji”, prezentuje szeroki kontekst zjawiska ABW oraz przegląd opinii w licznych wypowiedziach ekspertów. Intencją autorów było również dostarczenie narzędzi i wskazówek jak podejść do zmiany organizacji pracy we własnej firmie. Raport „Nie bój się Activity-Based Working” to kompleksowy projekt badawczy dotyczący wdrożenia tej koncepcji w Polsce. Zawiera rys historyczny, szeroką perspektywę zjawiska oraz wyniki badań „Biuro a potrzeby organizacji” przeprowadzonych w Polsce przez partnerów publikacji pod koniec 2016 roku na próbie blisko 100 firm zatrudniających łącznie 50 00 osób.

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017