c

Przebudowa ulic Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie w Gdańsku, odcinek Wały Piastowskie - Hucisko

Realizacja projektu

Zadanie obejmowało przebudowę ulic przebiegających w ciągu drogi krajowej nr 1, o łącznej długości ponad 800 m wraz ze skrzyżowaniami z ulicami bocznymi poprzez wymianę istniejącej konstrukcji obu jezdni. W ramach kontraktu poszerzono wloty ulic na skrzyżowaniu z ul. Wały Piastowskie oraz Hucisko poprzez wykonanie wydzielonych pasów skrętu w lewo. Wykonano wydzielony pas ruchu tylko dla autobusów. Zmodernizowano chodniki, przystanki tramwajowe i autobusowe, zatoki autobusowe i postojowe, wykonano nowe ścieżki rowerowe po obu stronach ulicy. Wyremontowano tory tramwajowe o całkowitej długości 1,8 km oraz dwa obiekty inżynierskie: tunel dla pieszych pod jezdniami i torowiskiem przy dworcu PKP i most drogowo- tramwajowy na Kanale Raduni. W ramach zadania przebudowano także uzbrojenie podziemne i naziemne: kanalizację deszczową i sanitarną, sieci: wodociągową, telekomunikacyjną, gazową, kolizje elektroenergetyczne, trakcję tramwajową oraz sygnalizację świetlną.

Czego szukasz?

Pasujące

loading