c

Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek 9

  • S8, odcinek 9
  • S8, odcinek9

W ramach podpisanej umowy Skanska wybudowała fragment drogi ekspresowej S8 o długości 1,3 km wraz z Węzłem Wrocław oraz 2,8 km autostrady A1 w pobliżu Łodzi. Na tych odcinkach zastosowana została nawierzchnia betonowa o powierzchni 150 500 m kw. Powstały także drogi dojazdowe z nawierzchnią asfaltową o powierzchni 17 400 m kw. i łącznej długości około 2,5 km.
Skanska zbudowała także 4 wiadukty nad autostradą A1. Łączna długość obiektów mostowych wyniosła prawie 400 m.
W ramach kontraktu wykonane zostały także przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, kanalizację deszczową i sieć wodociągową, a także instalacje teletechniczne, telematyczne, energetyczne oraz oświetleniowe.
Odcinek nr 9 drogi ekspresowej S8 oraz autostrady A1  położony jest na terenie województwa łódzkiego w gminach: Rzgów, Tuszyn i przebiega po terenach niezabudowanych, użytkowanych rolniczo, częściowo zalesionych (w rejonie miejscowości Romanów w gminie Rzgów) z rozproszoną, typową zabudową rolniczą, zlokalizowaną głównie wzdłuż dróg powiatowych i gminnych.

Czego szukasz?

Pasujące

loading