c

Usługi laboratoryjne i technologiczne

Świadczymy specjalistyczne usługi w zakresie badań laboratoryjnych i konsultingu technologicznego w budownictwie infrastrukturalnym. Dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami na terenie całego kraju, w których kontrolujemy jakość materiałów stosowanych w budownictwie.

Usługi laboratoryjne

Świadczymy usługi w zakresie badań:

  • gruntów
  • kruszyw
  • mieszanek betonowych
  • betonów (w tym mieszanek związanych)
  • mieszanek MCE i MCAS
  • mieszanek mineralno-asfaltowych
  • podłoża i nawierzchni

Badania wykonujemy na profesjonalnym, w pełni zautomatyzowanym sprzęcie. Dzięki temu zapewniamy precyzję i szybkość uzyskiwanych wyników.

Działalność naszych laboratoriów i cały proces technologiczny są kontrolowane przez jednostkę zewnętrzną. Jedno spośród nich (w Krakowie ) posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji

Usługi technologiczne

Świadczymy usługi w zakresie:

  • projektowania recept mieszanek niezwiązanych, związanych spoiwami, betonów, mieszanek MCE i MCAS, mieszanek mineralno-asfaltowych
  • wykonywania ekspertyz i wydawania opinii technologicznych
  • projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych.

Nasz zespół technologów stanowią doświadczeni eksperci. Dzięki działalności prowadzonej na terenie całego kraju jesteśmy w stałej współpracy z lokalnymi zewnętrznymi jednostkami naukowymi i badawczymi.

W ramach wymiany wiedzy i doświadczeń współpracujemy z jednostkami z całej grupy Skanska na świecie.

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017