c

Generalne wykonawstwo

Wykonujemy obiekty kubaturowe, projekty infrastrukturalne oraz inżynieryjne. Budujemy innowacyjnie, ale przede wszystkim bezpiecznie i odpowiedzialnie. Jesteśmy profesjonalnym partnerem na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Test tesks

Oferujemy profesjonalne usługi od etapu powzięcia przez klienta pomysłu na inwestycję przez:

  • projektowanie,
  • dobór optymalnych rozwiązań techniczno-materiałowych z uwzględnieniem aspektów kosztowych,
  • generalne wykonawstwo,
  • realizację pod klucz,
  • obsługę gwarancyjną i serwisowanie.

Naszymi klientami są inwestorzy publiczni i prywatni, władze lokalne oraz klienci indywidualni. Stawiamy przede wszystkim na dialog z inwestorem i otoczeniem, a także nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania.  

Ostatnia aktualizacja: 21.11.2018