c

Architektura bez barier

Włącznik – podręcznik projektowania architektonicznego

Włącznik to pierwsza w Polsce kierowana do architektów publikacja, która wykracza poza określone prawem minima i krok po kroku przybliża projektowanie uniwersalne, ułatwiając spełnienie wymagań powszechnej dostępności.

Punktem wyjścia przy powstawaniu podręcznika było dla nas 7 zasad projektowania uniwersalnego:

  • Równy dostęp (equitable use) – rozwiązanie powinno być użyteczne i atrakcyjne dla ludzi o różnych możliwościach fizycznych.
  • Elastyczność użytkowania (flexibility in use) – rozwiązanie powinno uwzględniać potrzeby i możliwości różnych użytkowników. Przykłady: stół z możliwością regulacji wysokości blatu; uwzględnienie możliwości obsługi przez osoby prawo i lewo ręczne.
  • Prostota i intuicyjność (simple and intuitive) – sposób korzystania z rozwiązania powinien być łatwy do zrozumienia i niezależny od doświadczeń, wiedzy, znajomości języka czy stopnia koncentracji użytkownika. Przykłady: proste, obrazkowe instrukcje obsługi; intuicyjne menu urządzeń elektronicznych.
  • Czytelna informacja (perceptible information) – informacja powinna być czytelna niezależnie od warunków otoczenia oraz możliwości sensorycznych użytkowników. Przykłady: wyróżnienia kolorystyczne lub nadawanie symboli poszczególnym strefom budynków; na peronach metra zastosowanie bramek zsynchronizowanych z drzwiami do wagonów, określających lokalizację wejść i zabezpieczających przed spadnięcie z peronu.
  • Tolerancja na błędy (tolerance for error) – rozwiązanie powinno minimalizować niebezpieczeństwo i negatywne konsekwencje przypadkowych lub niezamierzonych działań użytkownika. Przykład: możliwość cofnięcia w aplikacji ostatnio wykonanych czynności.
  • Minimalizowanie wysiłku fizycznego (low physical effort) – korzystanie z rozwiązania powinno być możliwe w sposób efektywny, wygodny i niepowodujący zmęczenia u użytkownika. Przykład: duże i kontrastowe oznaczenia niewymagające skupienia wzroku; przyciski i panele umieszczone na wysokości niewymagającej nadmiernego wyciągania rąk; otwierane automatycznie drzwi.
  • Parametry i wielkość przestrzeni umożliwiające dostęp i użytkowanie (size and space for approach and use) – przestrzeń i parametry danego rozwiązania powinny umożliwiać korzystanie z niego niezależnie od parametrów ciała, postury i mobilności użytkownika. Przykłady: zapewnienie szerszych bramek kontroli dostępu dla osób poruszających się na wózku; w transporcie miejskim zapewnienie pojazdów niskopodłogowych z miejscami dla osób z niepełnosprawnością. 
DUZEx11_WSZYSTKIE_td_01_bez_napisow-01
1 / 11
DUZEx11_WSZYSTKIE_td_01_bez_napisow-02
2 / 11
DUZEx11_WSZYSTKIE_td_01_bez_napisow-03 (1)
3 / 11
DUZEx11_WSZYSTKIE_td_01_bez_napisow-04
4 / 11
DUZEx11_WSZYSTKIE_td_01_bez_napisow-05
5 / 11
DUZEx11_WSZYSTKIE_td_01_bez_napisow-06
6 / 11
DUZEx11_WSZYSTKIE_td_01_bez_napisow-07 (1)
7 / 11
DUZEx11_WSZYSTKIE_td_01_bez_napisow-08 (1)
8 / 11
DUZEx11_WSZYSTKIE_td_01_bez_napisow-09
9 / 11
DUZEx11_WSZYSTKIE_td_01_bez_napisow-10
10 / 11
DUZEx11_WSZYSTKIE_td_01_bez_napisow_Artboard 39
11 / 11
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2024