c

Obwodnica Babic: „Design & Build” według Skanska

Press release 26.01.2017 10:15 CET

„Design & Build” to proces obejmujący projektowanie inwestycji, a następnie jej realizację. Prace projektowe obejmują m.in. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, projektów branżowych uwzględniających konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną inwestycją, projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu (podczas prowadzonych prac), projektu oświetlenia czy inwentaryzację zieleni. Ponadto po stronie wykonawcy jest pozyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę. Co jeszcze kryje ta formuła i jak do realizacji takich inwestycji podchodzi Skanska?

Fot. Dominik Werner

Kompleksowe spojrzenie
Skanska do każdej inwestycji podchodzi w sposób kompleksowy. - Jako wykonawca robót budowlanych na każde rozwiązanie projektowe patrzymy nie tylko pod kątem jego zgodności z aktualnymi wymaganiami prawnymi, ale również pod kątem możliwie najbezpieczniejszej i najefektywniejszej realizacji robót budowlanych. Jako firma odpowiedzialna społecznie na każdym etapie budowy podejmujemy działania, które pozwalają uniknąć sytuacji niebezpiecznych. Już na etapie projektowania zastanawiamy się, jak zorganizujemy w danych miejscu roboty budowlane, a w trakcie realizacji inwestycji informujemy o utrudnieniach, jakie mogą napotkać kierowcy i piesi oraz dbamy o właściwe oznakowanie budowy i przejezdnej trasy – zaznacza Beata Szatanik, menadżer projektu, Skanska.

Jeśli tylko jest to możliwe, Skanska realizuje roboty w taki sposób, aby m.in. unikać prac pod ruchem, które stwarzają szczególnie niebezpieczeństwo dla pracowników. - Zdarza się także, że na czas remontu zamykamy fragment drogi, co oznacza krótszą i dokładniejszą realizację prac, która nie byłaby możliwa przy pracy w trybie odcinkowym – dodaje Marek Żegunia, kierownik budowy, Skanska. - Także ze względów bezpieczeństwa projektujemy ronda jako bezpieczniejszą alternatywę skrzyżowań, pasy do lewoskrętów czy urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie jak np. punktowe elementy odblaskowe. Piesi zyskują na bezpieczeństwie dzięki budowie tzw. azylów dla pieszych oraz wysp.

Planowanie bezpieczeństwa
Projektując nasze działania, staramy się zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Z myślą o najmłodszych firma organizuje spotkania z uczniami szkół podstawowych, które sąsiadują z jej budowami. Wszystko w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Skanska pn. „Bezpieczni w pobliżu budowy”, którą firma realizuje w całej Polsce od 8 lat. Podczas spotkań dzieci uczą się m.in., jak bezpiecznie poruszać się po drodze i jakim zagrożeniem mogą być dla nich prace na budowie, a także dowiadują się, że nie należy wchodzić na plac budowy, który nie jest placem zabaw. Wszyscy uczniowie otrzymują opaski odblaskowe, dzięki którym po zmroku są bardziej widoczni dla kierowców. Dotychczas w akcji wzięło udział 130 tys. dzieci.

Skanska stawia na innowacje
- Już od etapu planowania, poprzez realizację, aż do użytkowania wykorzystujemy BIM, czyli proces inteligentnego zarządzania informacją w trakcie cyklu życia obiektu. Technologia BIM ma efektywny wpływ na wykorzystanie zasobów w ramach projektu, zapewnia lepsze przygotowanie oraz koordynację prac. BIM na projektach to przede wszystkim efektywność, bezpieczeństwo, precyzja wykonania, nowa jakość, szybsza praca, wyższa wydajność i mobilność  – informuje Aleksander Szerner, menadżer wsparcia technicznego, Skanska. - W ciągu kilku lat wdrożyliśmy BIM na różnych rodzajach budów na całym świecie. Stale się rozwijamy i w naszej codziennej pracy stawiamy na nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania oraz jesteśmy otwarci na dialog z inwestorem i otoczeniem, dzięki czemu na bieżąco optymalizujemy nasze działania.

Własne rozwiązania mobilne
- W marcu 2016 roku - tuż po ogłoszeniu przetargu, wykonaliśmy na terenie przyszłej obwodnicy pierwsze pomiary geodezyjne z wykorzystaniem tyczek GPS oraz tachimetru. Na podstawie tych pomiarów nasz zespół BIM przygotował model terenu istniejącego, który porównaliśmy do przygotowanej przez nas koncepcji projektowej. Pozwoliło nam to na uzyskanie rzeczywistych ilości robót ziemnych koniecznych do wykonania, czyli do przygotowania najbardziej optymalnej oferty  przetargowej – informuje Marek Żegunia. - Na etapie prac ofertowych wykonaliśmy dodatkowe odwierty, aby lepiej ocenić warunki gruntowe. Wytypowane miejsca odwiertów zlokalizowaliśmy w terenie za pomocą naszej aplikacji Skanska Site z wykorzystaniem GPS’a w telefonie. Dzięki niej taka geolokalizacja staje się szybsza, a to ułatwia prace zarówno na etapie oferowania, jak i realizacji czy utrzymania projektu.

Technologia 3D
Technologia BIM będzie wykorzystywana także na etapie realizacji inwestycji. Podczas wykonywania robót ziemnych i nawierzchniowych będziemy korzystać z maszyn pracujących na systemach 3D, wyposażonych w systemy automatycznego sterowania. Naszą pracę usprawnią ponadto własne aplikacje mobilne Skanska, w tym m.in. aplikacja Safety App umożliwiająca rejestrowanie zaobserwowanych na budowie sytuacji niebezpiecznych. To innowacyjne narzędzie wspierające monitorowanie proaktywne - tak ważne w zarządzaniu bezpieczeństwem na projekcie. Mobilne technologie na budowach to dużo szybszy obieg informacji, kompletna dokumentacja historii praktycznie każdego elementu budowlanego, a ponadto większe bezpieczeństwo.

Także na tej budowie Skanska będzie korzystać z drona. Ten powietrzny bezzałogowiec wykonuje prace związane głównie z obliczeniami i inwentaryzacją terenu. – Na podstawie zdjęć jesteśmy w stanie w krótkim czasie wygenerować modele 3D terenu z dokładnością od 2 do 4 cm. Mając całą trasę w trójwymiarze, możemy z łatwością kontrolować wszystkie objętości robót ziemnych i materiałów sypkich, a także monitorować geometrię elementów wykonywanych na budowanej trasie – informuje Paweł Praszkiewicz, kierownik robót, Skanska. Za pomocą ujęć z wysokości możliwe staje się także utrwalenie poszczególnych etapów budowy. – Użycie drona do tego rodzaju prac nie tylko znacząco poprawia wydajność, ale też daje szybką informację o stopniu zaawansowania naszych robót. – dodaje Paweł Praszkiewicz.

Co? Kiedy? I za ile?
Obwodnica Babic powstanie do końca września 2018 r. na zlecenie zarządu województwa małopolskiego. 4,8 km droga, o szerokiej na 7 m jezdni i dwóch pasach ruchu będzie przebiegać głównie przez nieużytki rolnicze i pola uprawne. Początek nowej trasy będzie zlokalizowany na zachód od Wygiełzowa, w miejscu istniejącego skrzyżowania DW 780 z droga powiatową nr 1014 (ul. Piłsudskiego), które będzie przebudowane na rondo. Koniec inwestycji to włączenie do istniejącej DW 780 (ul. Krakowska). Wartość zadania to ponad 17 mln zł brutto. Prace projektowe zakończą się jesienią tego roku.

W ramach zadania Skanska wykona jeszcze dwa ronda. Jedno powstanie na przecięciu projektowanej obwodnicy z istniejącą DW 781 (ul. Zakopiańska) oraz na jej końcu. Wzdłuż trasy pojawią się bezpieczne pobocza, droga serwisowa, oświetlenie oraz system odwodnienia całej trasy. Wybudowane zostaną również dwa mosty – jeden nad potokiem Płazanka, drugi nad Zmornicą.

Cisza i bezpieczeństwo
Obwodnica usprawni podróż w regionie i podniesie bezpieczeństwo jazdy. Dzięki niej znikną dotychczasowe uciążliwości wynikające z nadmiernego hałasu, spalin czy drgań, zmniejszy się natężenie ruchu (głównie ciężkiego). Będzie ciszej i bezpieczniej. Na taki moment czekają przede wszystkim mieszkańcy Babic, którzy będą mogli odetchnąć z ulgą. Aktualnie drogi wojewódzkie nr 780 oraz 781 krzyżują się w samym centrum miasta, czego efektem są korki oraz duża ilość samochodów i tirów poruszających się przez centrum. Po wykonaniu obwodnicy skrzyżowanie tych dróg będzie miało formę ronda i zostanie przeniesione poza obszar zabudowany.

Inwestycja z potencjałem
Obwodnica zwiększy także atrakcyjność terenów do niej przyległych, które mogą posłużyć jako przyszły teren inwestycyjny. To potencjalne miejsca pracy dla setek osób i szansa na zmniejszenie bezrobocia w regionie.