c

Nowi dyrektorzy ds. zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Press release 31.05.2022 09:30 CET

Kontynuując strategię tworzenia ponadczasowych i zrównoważonych projektów, spółka biurowa Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej powołuje nowych dyrektorów odpowiedzialnych za rozwój i zarządzanie zespołami w obszarach zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Veronika Themerson and Mircea Bosie new Center of Excellence Directors Skanska's CEE office development unit

Veronika Themerson objęła stanowisko dyrektorki ds. zrównoważonego rozwoju, a Mircea Bosie objął funkcję dyrektora ds. bezpieczeństwa i higieny. Themerson i Bosie pokierują zespołami w całej jednostce biznesowej Skanska – w Polsce, Rumunii, Czechach i na Węgrzech.  

Troska o życie jest jedną z kluczowych wartości Skanska, a ochrona ludzi i planety ma centralne znaczenie we wszystkim co robimy. W sytuacjach fizycznego lub psychologicznego zagrożenia, nie pozostajemy bierni. Dotyczy to również kwestii klimatycznych mówi Jacob Møller-Nielsen, wiceprezes Center of Excellence w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej, do którego raportują nowo powołani dyrektorzy. Ochrona środowiska i zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków funkcjonowania są integralną częścią strategii biznesowej Grupy Skanska. 

Dotychczasowe doświadczenie, umiejętności techniczne i menedżerskie oraz dogłębna wiedza o trendach i standardach branżowych w połączeniu ze znajomością naszej organizacji sprawiają, że Veronika i Mircea posiadają wszystkie niezbędne kompetencje, aby kształtować i wdrażać naszą agendę w tych dwóch strategicznie istotnych obszarachdodaje Jacob Møller-Nielsen 

Veronika Themerson jest kierowniczką projektów w sektorze nieruchomości, architektką i menedżerką z 20-letnim stażem. W swojej nowej roli odpowiada za kształtowanie, planowanie i wdrażanie strategii w obszarze zrównoważonych rozwiązań oraz innowacji. Koordynuje również aktywności z obszaru gromadzenia i udostępniania zasobów wiedzy w zakresie ESG w ramach spółki, łącząc ekspertyzę z takich obszarów jak zrównoważony rozwój, techniczna jakość i innowacje, zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higiena, zaangażowanie społeczne, prawo i zapewnienie zgodności i innych. Veronika pracuje w Skanska od 2013 roku, zajmując kierownicze i dyrektorskie stanowiska. Była też zaangażowana w kilka transakcji zakupu działek i procesów sprzedaży budynków.  

Mircea Bosie jest ekspertem i menedżerem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w sektorze nieruchomości, w którym pracuje od prawie 15 lat. W swojej nowej roli odpowiada za kształtowanie i planowanie standardów bezpieczeństwa i higieny zgodnych ze strategią Grupy Skanska, zarządzanie systemem BHP i implementowanie stosownych przepisów. Mircea rozpoczął pracę w Skanska w 2012 roku, pracując na kilku specjalistycznych i menedżerskich stanowiskach oraz na 6-miesięcznym projekcie w departamencie Infraservice w Szwecji. Tuż przed awansem na stanowisko dyrektora pełnił funkcję menedżera ds. BHP w spółce biurowej Skanska z odpowiedzialnością za Rumunię, Węgry i Czechy.  

Ochrona środowiska 

Sektor nieruchomości komercyjnych i sektor budowlany ogółem pochłaniają duże ilości materiałów, wody i energii. Tworzenie i wdrażanie rozwiązań ograniczających negatywny wpływ tych sektorów na środowisko naturalne, rozważne korzystanie z zasobów oraz odpowiedzialne obchodzenie się ze środkami chemicznymi na realizowanych przez spółkę projektach to podstawy działania Skanska.  

Deweloper działa na rzecz ograniczenia własnych emisji dwutlenku węgla i dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej w swoim łańcuchu wartości do 2045 roku. Przyjmując 2015 za rok bazowy, firma zredukowała dotąd emisje o 46%. Postępy poczynione przez Skanska w zakresie redukcji emisji zostały docenione przez czasopismo Financial Times oraz firmę analityczną Statista, które przyznały firmie tytuł jednego z europejskich liderów biznesowych w tym zakresie. Cel klimatyczny Skanska posiada akredytację Science Based Targets initiative (SBTi), która potwierdza, że realizując go firma przyczynia się do osiągania celu ustanowionego przez Porozumienie Paryskie, a więc do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 1,5 stopni Celsjusza.  

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków 

Bezpieczeństwo pracowników i podwykonawców jest dla Skanska najwyższym priorytetem. Firma ustanawia standardy BHP na placach budowy i w ramach swoich operacji. Wdraża wiodące w skali branży zasady i rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa w połączeniu z regularnym monitorowaniem i wprowadzaniem ulepszeń.  

Więcej informacji nt. zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Skanska można znaleźć w raporcie rocznym firmy, dostępnym w języku angielskim, pod tym linkiem.