c

Poznańskie Laboratorium Skanska otworzyło swoje drzwi

Press release 26.07.2012 13:30 CET

25 lipca br. w poznańskim Laboratorium Skanska został zorganizowany „Dzień Otwarty”. Przez kilka godzin inwestorzy, nadzór inwestorski oraz inni zainteresowani mogli zapoznać się z potencjałem sprzętowym i usługowym naszych pracowni. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

zdj.1

Intencją zorganizowania spotkania była chęć wymiany uwag na temat potrzeb rynkowych dotyczących badań laboratoryjnych - mówi Karolina Wróblewska, Kierownik Laboratorium. – Równie istotnym czynnikiem podjęcia tej inicjatywy było pokazanie zasobów, które pozwalają nam prowadzić prace na najwyższym poziomie jakościowym.

W marcu 2010 roku jednostka otrzymała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1157, który potwierdza kompetencje techniczne personelu do wykonywania określonych zadań w ocenie zgodności.

Niezależność Laboratorium potwierdza polityka jakości Systemu Zarządzania Laboratorium. Stosowany System Zarządzania Laboratorium zapewnia bezstronność i rzetelność badań oraz gwarantuje klientom ochronę i poufność informacji.

Laboratorium w Poznaniu wykonuje badania i testy dla wszystkich projektów realizowanych przez poznański Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska. Laboratorium  realizuje również zlecenia zewnętrzne dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, tj. inwestorów, wykonawców i projektantów. Badania są wykonywane według aktualnych norm lub indywidualnych specyfikacji technicznych.  Nowoczesna aparatura badawcza oraz wysoko wykwalifikowana kadra laboratoryjna gwarantują prawidłową i zgodną z wymaganiami realizację usług.

Laboratorium dysponuje dużym zapleczem laboratoryjnym w Poznaniu, gdzie wykonywany jest pełen zakres oferowanych badań. Jednostka posiada pracownie w Ostaszewie k. Torunia, Żdżarach k. Konina i w Szubinie k. Bydgoszczy. Ponadto, istnieje możliwość utworzenia laboratorium polowego w ramach usług świadczonych w terenie.

- W swojej pracy stawiamy nacisk na jakość świadczonych usług oraz produktów – mówi Maciej Hewusz, Dyrektor Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Poznaniu. – Jesteśmy otwarci na oczekiwania i potrzeby zleceniodawców i nie ustajemy w rozwoju. Podczas „Dnia Otwartego” zachęcaliśmy gości do merytorycznej aktywności. Myślę, że przekazane nam spostrzeżenia wzbogaciły naszą wiedzę i będą podstawą do dalszego podnoszenia jakości naszych usług.

W ramach Skanska w Polsce funkcjonuje siedem laboratoriów: w Krakowie, Zabrzu, Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Rzeszowie. Laboratoria zlokalizowane są przy naszych wytwórniach mieszanek drogowych. Wykonujemy w nich badania materiałów składowych mieszanek mineralno – asfaltowych (asfaltu, kruszyw wypełniających, drobnych i grubych) oraz gotowego produktu. Kontroli poddajemy m.in. uziarnienie i zawartość asfaltu w mieszance.

Badania wykonywane są na najnowocześniejszym, w pełni zautomatyzowanym sprzęcie. Dzięki temu zapewniamy precyzję i szybkość uzyskiwanych wyników. Laboratoria mają także możliwość projektowania nowych receptur mieszanek mineralno – asfaltowych. Współpracujemy w tym zakresie ze światowymi laboratoriami koncernu Skanska.

Działalność naszych laboratoriów i cały proces technologiczny są kontrolowane w ramach systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP) zgodnie z normą PN-EN 13108-21 oraz certyfikowane przez jednostkę zewnętrzną.

Dowiedz się więcej o naszych usługach laboratoryjnych.