c

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, iż:

  1. Administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych osobowych jest Skanska Property Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa.
  2. Z Administratorem danych mogą się Państwo skontaktować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: adresem Contact lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości zapisania się na wydarzenie online, organizowane przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu możliwości uczestnictwa w organizowanych eventach.
  4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu odbycia się spotkania 8.12.2020. do momentu Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa.
  5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
  6. Zebrane od Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani / Pana danych. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
  8. Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Pani / Pana oddanych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  9. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  10. Podanie przez Panią / Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Administratora celów wskazanych w pkt. 3 powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2020