c

Program Akcji Pracowniczych Skanska

Memorandum Informacyjne

Jeśli rozważasz włączenie się do Programu Akcji Pracowniczych i zakup akcji Skanska, zapoznaj się z aktualną wersją Memorandum Informacyjnego!
Decyzja o zainwestowaniu w akcje Skanska AB powinna zostać podjęta po zapoznaniu się z Memorandum Informacyjnym dostępnym w wersji elektronicznej w intranecie oraz na stronie internetowej spółki Skanska S.A. (http://www.skanska.pl/seop), przy czym dostęp jest ograniczony hasłem (username: Seop; password: meMor&um). Wersja papierowa Memorandum Informacyjnego zostanie bezpłatnie dostarczona każdemu uprawnionemu pracownikowi na jego prośbę przez spółki Skanska S.A., Skanska CDE sp. z o.o., Skanska Property Poland sp. z o.o. i Skanska Residential Development Poland sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017