c

Drzewa w mieście

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast jest trudnym i złożonym procesem, dlatego też wymaga bliskiej współpracy międzysektorowej. Niniejsza publikacja jest efektem zawiązania koalicji „Drzewa w mieście”, która angażuje miejskie jednostki odpowiedzialne za zieleń i urbanistyczny kształt miasta, przedstawicieli biznesu, aktywistów oraz gestorów sieci.

W ramach współpracy udało nam się zdiagnozować liczne bariery utrudniające sadzenie drzew w obrębie ścisłego centrum miasta – prawne, mentalne czy wynikające z niewystarczającej wiedzy na temat dostępnych technologii. W efekcie powstał prosty podręcznik, który podpowiada, jak współpracować, przedstawia niekonwencjonalne metody ochrony cennych drzew oraz zabezpieczania drzew w trakcie prowadzenia inwestycji, a także podsumowuje sprawdzone wrocławskie rozwiązania związane z dbaniem o młode drzewa.

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2019