c

Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości

Opracowany przez firmę doradczą ThinkCo, raport pt. “Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości” zbiera w jednym miejscu najistotniejsze informacje z punktu widzenia inwestycji odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie. Tłumaczy, co oznacza zrównoważony rozwój, co go motywuje, z czym się zmagamy i za pomocą jakich rozwiązań możemy sprostać oczekiwaniom otoczenia. Objaśnia też regulacje prawne, opisuje certyfikacje oraz podaje przykłady zielonych technologii, budynków i inspiracji z Polski i ze świata.

Raport dostępny do pobrania na stronie thinkco.pl

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2022