c

Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii w Konstantynowie Łódzkim

  • Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Żródeł Energii w Konstantynowie Łódzkim
  • Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Żródeł Energii w Konstantynowie Łódzkim
  • Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Żródeł Energii w Konstantynowie Łódzkim
  • Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Żródeł Energii w Konstantynowie Łódzkim
  • Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Żródeł Energii w Konstantynowie Łódzkim
  • Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Żródeł Energii w Konstantynowie Łódzkim
  • Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Żródeł Energii w Konstantynowie Łódzkim

Nowo wybudowana siedziba Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii w Konstantynowie Łódzkim jest jednym z pierwszych w Polsce nowoczesnych centrów badań nad rozwojem bioenergetyki. To również kolejny ekologiczny projekt jaki zrealizowała Skanska w województwie łódzkim.

W ramach kontraktu Skanska wykonała roboty budowlano-instalacyjne wraz z częściowym wyposażeniem budynku pasywnego oraz zaplecze techniczne stanowiące wiatę Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. Zakres umowy objął także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz podłączenie do struktury budynku tunelu aerodynamicznego, który powstaje niezależnie na terenie Centrum.

Obiekt wykonany przez Skanska posiada własne zaplecze laboratoryjne i techniczne. Stanowi miejsce sprzyjające transferowi wiedzy i technologii oraz podnoszeniu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, działających w gałęziach przemysłu związanych z energią odnawialną

Ekologiczny obiekt
W obiekcie zastosowano wiele ekologicznych rozwiązań właściwych dla budynków pasywnych. W celu uzyskania komfortu cieplnego ogrzewanych pomieszczeń i jakości (czystości) powietrza tylko nieznacznie wykorzystuje się tu instalację grzewczą i w niewielkim stopniu zużywa się ciepło pochodzące ze spalania paliw. Skanska zamontowała tu systemy wykorzystujące energię odnawialną, czyli naturalne źródła ciepła i chłodu: wymiennik gruntowy typu grunt-powietrze, pompę ciepła powietrze-powietrze w systemie produkcji energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania powietrznego oraz kolektory słoneczne w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Instalację grzewczą wspomaga kocioł na pellety, który wytwarza wodę grzejną dla potrzeb zasilania nagrzewnicy wtórnej centrali wentylacyjnej, zapewniającej ogrzewanie powietrzne pomieszczenia laboratorium badań nad biogazem i pracowni chromatografii oraz wspomaga instalację przygotowującą ciepłą wodę użytkową. Kocioł służy również celom badawczym.

Czego szukasz?

Pasujące

loading