c

Tężnia solankowa na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”

  • Tężnia
  • Tężnia
  • Tężnia
  • t
  • Tężnia
  • Tężnia
  • Tężnia
  • Tężnia
  • Tężnia
  • Tężnia

Teren Kopalni Soli „Wieliczka” wzbogacony został o kolejny obiekt rekreacyjny, którego wykonawcą była Skanska. Tężnia o drewnianej konstrukcji ma wymiary ok. 53x69 m i 7 500 m² powierzchni.  Całość budowli, z wysoką na 22,5m, ośmiokątną wieżą widokową, wchodzącą w bryłę obiektu, nawiązuje do nieistniejących już chłodni kominowych.

Poza samą tężnią Skanska wybudowała także niezbędne do funkcjonowania obiektu uzbrojenie terenu (sieć wody pitnej, rurociąg wody solankowej, kanalizację deszczową, sieć energetyczną) oraz jego oświetlenie. Wokół konstrukcji Skanska ulokowała ponadto elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci oraz gabloty na wystawy tematyczne. Alejki otaczające tężnię zostały natomiast oświetlone w taki sposób, żeby podkreślały charakterystyczne punkty zagospodarowania terenu oraz prezentowane tutaj rzeźby. Obiekt dostosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szczególnym wyzwaniem przy budowie tężni było postawienie budowli na obszarze, który został dotknięty szkodami górniczymi. Ze względu na wpływy deformacji terenu spowodowane eksploatacją górniczą Skanska zastosowała podczas wykonywania fundamentów obiektu specjalne zbrojenie mające ograniczyć wpływ szkód górniczych na tężnię.

Czego szukasz?

Pasujące

loading