c

Linia kolejowa Kraków-Zakopane na odc. Stryszów-Zembrzyce

  • Zembrzyce
  • Zembrzyce
  • Zembrzyce
  • Zembrzyce
  • Zembrzyce
  • Zembrzyce
  • Zembrzyce
  • Zembrzyce
  • Zembrzyce

W ramach prac budowlanych na terenie zbiornika Świnna Poręba, Skanska zbudowała linię kolejową łączącą Kraków z Zakopanem na odcinku Stryszów-Zembrzyce. Projekt zakończono 6 miesięcy przed planowanym terminem.

Na nowej trasie kolejowej, która została wyniesiona z czaszy zbiornika powstały dwa mosty.
Dłuższy, prawie 400-metrowy obiekt powstał w Zembrzycach k. Suchej Beskidzkiej nad rzeką Skawą. Siedmioprzęsłowy most o konstrukcji łukowej, usytuowany został na podporach o wysokości 24 m. Obiekt ten jest najdłuższym mostem kolejowym w Małopolsce.
Drugi most zlokalizowany jest w Dąbrówce. Obiekt ma 4 przęsła, długość 234 m i wysokość 27 m. Jest częścią projektu przełożenia fragmentu linii kolejowej Kraków-Zakopane na odcinku Stryszów-Sucha Beskidzka.

Linia kolejowa Kraków-Zakopane na odcinku Stryszów-Zembrzyce to jedyna w Polsce linia budowana od podstaw w nowym śladzie. Pozostałe są modernizowane i rozbudowywane. Zastosowano tu niespotykaną nigdzie w Polsce technologię budowy mostów kolejowych – łuki żelbetowe z podwieszonym do nich żelbetowym, sprężonym korytem balastowym. Kamienna podbudowa nasypu kolejowego stanowi jednocześnie tzw. przyporę geologiczną, która swoją masą i konstrukcją wspiera 23 z ponad siedemdziesięciu osuwisk znajdujących się w czaszy budowanego zbiornika.

W trosce o środowisko przyrodnicze Skanska zaprojektowała i wykonała ekrany akustyczne, osadniki na rowach odwadniających oraz przejścia przez przepusty dla żab i małych zwierząt wraz z płotkami naprowadzającymi.

Przełożenie linii kolejowej Kraków-Zakopane na odcinku Stryszów-Zembrzyce to strategiczny projekt dla województwa małopolskiego ze względu na zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów, w tym miast: Kraków i Wadowice. Bez przełożenia linii kolejowej biegnącej dnem zbiornika nie można byłoby go napełniać.

Czego szukasz?

Pasujące

loading