c

Most w Płaczkowie

  • Nowy most W Płaczkowie
  • Nowy most W Płaczkowie
  • Nowy most W Płaczkowie
  • Nowy most W Płaczkowie
  • Nowy most W Płaczkowie
  • Nowy most W Płaczkowie
  • Nowy most W Płaczkowie
  • Nowy most W Płaczkowie

Nowy most w Płaczkowie to długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców Gminy Bliżyn oraz Mroczkowa. Obiekt od dawna znajdował się w złym stanie technicznym i wymagał rozbiórki.

Zgodnie z projektem najpierw sfrezowaliśmy nawierzchnię mineralno-bitumiczną na obiekcie i na dojazdach oraz odkopaliśmy strefy za przyczółkami. Następnie przystąpiliśmy do wyburzenia obiektu - wyburzone zostały belki podporęczowe, płyta pomostu, podpory oraz skute słupy pali istniejących do poziomu zaprojektowanego posadowienia nowych ław fundamentowych. W kolejnych etapach realizacji wykonana została ława fundamentowa oraz dodatkowe mikropale, na ktorych zamontowana została konstrukcja wielopłaszczowa z blachy falistej oraz aluminiowe balustrady.

Bezpieczna migracja zwierząt
Zakres zleconych prac obejmował również umocnienie dna i skarpy rzeki zarówno przed jak i za mostem. Roboty te poprzedzone były odmuleniem koryta rzeki oraz ukształtowaniem skarp w sposób zapewniający migrację zwierząt pod mostem. W tym celu wykonaliśmy półki o szerokości ok. 1,45 m.

Zbocza skarp o powierzchni ok. 300 m kw. umocnione zostały narzutem kamiennym z kruszywa hydrotechnicznego położonym na geosiatce. Takie rozwiązanie zabezpiecza skarpy rzeki przed rozmyciem przepływającą wodą. Zabezpieczone zostały również skarpy nasypu drogowego przyległe do nowo wykonanego obiektu. Posłużyły do tego geomaty oraz materace siatkowo-kamienne, tzw. gabiony.

Wyzwania na budowie
Budowa nowego mostu wymagała zmiany organizacji ruchu wokół inwestycji. Na czas prowadzonych prac wykonaliśmy tymczasową kładkę dla pieszych wraz z obustronnymi dojściami, co zapewniło mieszkańcom i kierowcom niezakłóconą komunikację przez cały okres trwania budowy.

Komfort i bezpieczeństwo
W ramach powierzonych prac, na całej długości mostu oraz przebudowywanej drogi powiatowej, wykonaliśmy jednostronny chodnik, barieroporęcze oraz bariery drogowe na dojazdach wyposażone w elementy odblaskowe. Nowy obiekt, zamiast dwóch ciągów pieszych o szerokości 0,55 m posiada teraz jeden szeroki i komfortowy chodnik o szerokości 2 m. Od strony chodnika krawędź nasypu zabezpieczona została balustradą o wysokości 1,1 m. Na gzymsach natomiast zamontowane zostały balustrady aluminiowe.

Dzięki przeprowadzonym pracom długość mostu zwiększyła się z 13,1 m do 24,4 m. Zmianie uległy również inne parametry obiektu tj. światło obiektu, które zwiększyło się z 10,2 m do 10,46 m. Zmieniła się także konstrukcja obiektu. Jednoprzęsłowy most belkowy został zastąpiony mostem o konstrukcji stalowej z blachy falistej dzięki temu lepiej wpisuje się w krajobraz. Nie uległa natomiast zmianie kategoria ruchu, która pozostała jako KR-2.

Nowa inwestycja, to przede wszystkim dobra wiadomość dla wielu mieszkańców Gminy Bliżyn oraz Mroczkowa. Dzięki niej poprawiła się jakość połączeń komunikacyjnych na terenie powiatu skarżyskiego oraz komfort jazdy i bezpieczeństwo podróżnych.

Projekt został częściowo sfinansowany ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na obiekty mostowe przyznawanej przez Ministerstwo Finansów a częściowo ze środków Powiatu Skarżyskiego.

Czego szukasz?

Pasujące

loading