c

Wiadukt nad CMK we Włoszczowie

  • Wiadukt nad CMK we Włoszczowie
  • Wiadukt nad CMK we Włoszczowie
  • Wiadukt nad CMK we Włoszczowie
  • Wiadukt nad CMK we Włoszczowie
  • Wiadukt nad CMK we Włoszczowie
  • Wiadukt nad CMK we Włoszczowie
  • Wiadukt nad CMK we Włoszczowie
  • Wiadukt nad CMK we Włoszczowie
  • Wiadukt nad CMK we Włoszczowie

Skanska wybudowała we Włoszczowie nowy wiadukt nad Centralną Magistralą Kolejową, którą kursuje Pendolino.

W ramach kontraktu powstało dwupoziomowe skrzyżowanie nad dwutorową, zelektryfikowaną linią kolejową nr 4 E-65, na jej 147 kilometrze. Linia kolejowa nr 4 zwana Centralną Magistralą Kolejową, to linia dużych prędkości. Łączy Grodzisk Mazowiecki z Zawierciem. Likwidacja przejazdu i zastąpienie go wiaduktem były warunkiem koniecznym, aby Pendolino mogło osiągać prędkość 200 km/h w jego obrębie.

Dodatkowo Skanska zbudowała odcinek drogi gminnej nr 004420 o długości 0,602 km, drogi dojazdowe o łącznej długości 424,04 m, zjazdy publiczne i gospodarcze z nowopowstałych dróg, urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu tj. bariery ochronne, wykonała oznakowanie oraz przebudowała rowy.

Kluczowa operacja nad Pendolino
Kamieniem milowym związanym z wykonaniem wiaduktu nad CMK był montaż konstrukcji stalowej składającej się z 4 dźwigarów. Do wykonania tego zadania wykorzystano belki przygotowane przez kielecką Wytwórnię Konstrukcji Stalowych Skanska.

Prace odbywały się w nocy i przebiegały dwuetapowo. Pierwszy etap został zrealizowany nad linią kolejową, drugi nad drogą serwisową służącą do obsługi infrastruktury kolejowej. Do przeprowadzenia tej potężnej operacji Skanska wykorzystała dźwig o nośności 300 t oraz podnośnik teleskopowy. Całość operacji wiązała się z pełnym wyłączeniem linii kolejowej.

Najcięższy element jaki został posadowiony na podporach ważył 40 ton! Po scaleniu długość wiaduktu wynosi 50 m.

Zdążyć przed porannym pociągiem
Realizacja nad linią kolejową wiązała się z wieloma wyzwaniami, m.in. koniecznością wyłączeń linii, co należało uprzednio dobrze zaplanować. Regulaminy oraz plan wyłączeń spisywane były na 105 dni przed ich wykonaniem. Na CMK wyłączeń można było dokonywać jedynie w nocy w odpowiednich godzinach. Skanska musiała zmieścić się w czasie, aby poranny pociąg mógł bezpiecznie przejechać.

Teren kolejowy, to również praca w bliskim sąsiedztwie trakcji. Restrykcyjne przestrzeganie przepisów BHP oraz odpowiednie zabezpieczenia tym terenie, stanowiły bardzo ważne elementy realizacji projektu z uwagi na ryzyko porażenia prądem.

Zastąpienie przejazdu kolejowego na 147. kilometrze CMK wiaduktem oraz budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu zarówno kierowców jak i okolicznych mieszkańców, co jest niezmiernie ważne w perspektywie poruszania się na tym terenie pociągu, który będzie rozpędzał się do 200 km/h.

Międzynarodowa inwestycja
CMK ma znaczenie nie tylko państwowe lecz także europejskie. Linia ta należy do transeuropejskiego korytarza E65 łączącego Skandynawię z polskimi portami w Trójmieście przez Warszawę, Katowice do granicy z Czechami i dalej w stronę Wiednia, Budapesztu i państw bałkańskich. Powyższą inwestycję Skanska zrealizowała w ramach zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 Centralna Magistrala Kolejowa”.

Czego szukasz?

Pasujące

loading