c

Remont Śluzy Rudziniec

  • Śluza Rudziniec
  • Śluza Rudziniec
  • Śluza Rudziniec
  • Śluza Rudziniec
  • Śluza Rudziniec
  • Śluza Rudziniec
  • Śluza Rudziniec
  • Śluza Rudziniec
  • Śluza Rudziniec

Prace na śluzie w Rudzińcu obejmowały remont zarówno północnej, jak i południowej komory śluzy. Skanska przebudowała i wyremontowała w tym obiekcie awanporty, komory śluzy oraz zajęła się rekonstrukcją betonów głów dolnych i górnych wraz z dnem śluzy. Wykonała również remont części podziemnej i nadziemnej budynku sterowni oraz pięciu maszynowni zlokalizowanych na głowach śluzy. Powstała nowa konstrukcja komory wlotowej wraz z kanałem obiegowym i dwa pomosty w awanporcie dolnym umożliwiające załogom zejście na ląd z punktami poboru wody i energii.

Roboty objęły ponadto remont elementów konstrukcji umożliwiającej śluzowanie wraz z istniejącymi mechanizmami napędowymi. Obiekt wyposażono w nowoczesną instalację elektryczną, teletechniczną i elektroniczną. Do jej wykonania zużyto ponad 18 km kabli i światłowodów. Śluza zyskała nowy system monitoringu i elektronicznego sterowania.
Oprócz prac bezpośrednio na śluzie Skanska wykonała również sieć dróg i nawierzchni wokół obiektu oraz poprowadziła nowe przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe. Wzmocniono grunt i uporządkowano teren wzdłuż budowli.

Wyzwaniem była praca na czynnym obiekcie, bowiem prowadzone prace modernizacyjne nie mogły uniemożliwiać żeglugi po Kanale Gliwickim. Harmonogram robót został tak logistycznie zaplanowany, żeby żegluga mogła się odbywać jedną komorą. Dlatego śluza jako czynny obiekt wymagała zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracowników zatrudnionych przy realizacji kontraktu, jak również pracowników śluzy oraz osób korzystających z obiektu.

Obiekt w liczbach
• 71,5 m – długość użyteczna komory śluzy,
• 12 m – szerokość obiektu,
• 6,25 m - różnica poziomów wody,
• 10 m - wysokość ścian obiektu,
• 500 ton stali zastosowano na śluzie,
• 18 km kabli i światłowodów,
• 176 ton – waga zamontowanych wrót.

Czego szukasz?

Pasujące

loading