c

Remont Śluzy Kłodnica

  • Śluza Kłodnica
  • Śluza Kłodnica
  • Śluza Kłodnica
  • Śluza Kłodnica
  • Śluza Kłodnica
  • Śluza Kłodnica
  • Śluza Kłodnica
  • Śluza Kłodnica

Prace obejmowały remont komory północnej śluzy wraz z modernizacją, mającą na celu zastąpienie dotychczasowych rozwiązań  nowymi technologiami. Mechaniczne elementy napędu segmentu oraz zasuwy zostały zastąpione hydrauliką siłową. Śluzowanie odbywa się teraz poprzez nowoczesny pulpit sterowniczy wyposażony w odpowiedni system komputerowy, do którego automatycznie przekazywane są informacje na temat m.in. poziomów wody dolnej, wody w komorze oraz wody górnej. 
Śluza Kłodnica przedstawia istotną wartość historyczną. Dlatego też Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zachował wybrane elementy wyposażenia śluzy, które jako tzw. „świadek historii” zostały wyeksponowane na terenie obiektu.

W ramach zadania naprawiliśmy także elementy konstrukcyjne komory północnej, wykonaliśmy remont nabrzeży, remont przepompowni wraz z nowym rurociągiem oraz wymianą agregatu pompowego. Prace objęły również remont budynku technicznego maszynowni, budowę budynku socjalnego i dwóch pomostów, a także montaż systemu monitoringu, zliczania jednostek pływających oraz wykrywania obiektów zbliżających się do wrót. W ramach zadania wyremontowaliśmy i zbudowaliśmy drogi na terenie śluzy. Pojawiło się również oświetlenie w rejonie budynku socjalnego.
W ten sposób dokończyliśmy dzieło, które rozpoczęliśmy remontem komory południowej śluzy Kłodnica w 2004 r. Dokończenie modernizacji śluzy było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czego szukasz?

Pasujące

loading