c

Poprawa dostępności do portu w Kołobrzegu

  • Most
  • Most
  • Most
  • Most

Zrealizowany przez Skanska projekt ma na celu poprawienie dostępność do portu w Kołobrzegu. Inwestycja obejmowała budowę nowego układu drogowego ulic wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

W ramach inwestycji Skanska wykonała na terenie przyległym do kołobrzeskiego portu między innymi: most drogowy nad rzeką Parsętą o długości całkowitej 104,5 m oraz dwie estakady o łącznej długości 203 m. Wybudowany został także nowy odcinek ulicy o długości blisko 800 metrów - od ul. Portowej do ul. Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej.

Zakończony projekt docelowo ma pozytywnie wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu dojazdu do portu, umożliwi także transport na jego teren ładunków o dużych gabarytach.

 

 

Czego szukasz?

Pasujące

loading