c

Hala OT w zajezdni MZA „Kleszczowa” w Warszawie

  • Hala OT MZA R2 "Kleszczowa" w Warszawie
  • Hala OT MZA R2 "Kleszczowa" w Warszawie
  • Hala OT MZA R2 "Kleszczowa" w Warszawie
  • Hala OT MZA R2 "Kleszczowa" w Warszawie
  • Hala OT MZA R2 "Kleszczowa" w Warszawie
  • Hala OT MZA R2 "Kleszczowa" w Warszawie

Miejskie Zakłady Autobusowe zyskały nową Halę Obsługi Technicznej na terenie Oddziału Przewozów R2 „Kleszczowa” w Warszawie. W ramach zadania istniejąca hala została rozbudowana o pomieszczenia obsługi technicznej, wymiany opon i konserwacji podwozia autobusów. Inwestycję wykonała Skanska przy ul. Kleszczowej 28.

Poza rozbudową obiektu zakres prac objął też przebudowę kanałów serwisowych w hali. Dłuższe o 10 m kanały mogą teraz obsługiwać autobusy przegubowe o długości 18 m. Przemieszczanie się pomiędzy punktami serwisowymi ułatwiają wybudowane kanały komunikacyjne. Spółka wymieniła także betonową posadzkę na blisko 70 proc. powierzchni hali.

W ramach zagospodarowania terenu znajdujący się przy północno-zachodniej elewacji budynku plac manewrowy został zmodernizowany (na fragmencie) oraz rozbudowany. Modernizacji uległy również sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej wraz z separatorem substancji ropopochodnych.

Ponad to Skanska wyposażyła obiekt w system dystrybucji mediów: centralny odkurzacz, sprężone powietrze oraz gniazda elektryczne. Zamontowała wyciągi spalin oraz podnośnik stemplowy przystosowany do podnoszenia wszystkich rodzajów autobusów obsługiwanych przez MZA Warszawa. Wzdłuż stanowisk napraw autobusów spółka wykonała odwodnienie liniowe oraz wyposażyła obiekt w instalację sprężonego powietrza, c.o., wod-kan, elektryczną i teletechniczną oraz wentylację mechaniczną.

Bezpieczeństwo i komfort pracy
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy użytkowników obiektu, pomiędzy halą OT a częścią biurową, magazynową i warsztatową, Skanska wykonała specjalną ścianę oddzielenia pożarowego.

Ponad to, aby prace serwisowe mogły przebiegać komfortowo w nowej hali Skanska zamontowała świetliki dachowe o wymiarach 2 x 3 m natomiast w części istniejącej wymieniła świetlik dachowy o wymiarach 50 x 3,6 m. W nowych pomieszczeniach zamontowane zostały dodatkowo lampy LED, które zapewnią moc 5200 lumenów każda, natomiast w kanałach serwisowych 2200 lumenów. Zastosowanie diod LED w oświetleniu, ma wiele zalet, m.in. lampy te nie wymagają szczególnych czynności eksploatacyjnych czy serwisowych, zmniejsza się zużycie energii elektrycznej, diody LED emitują też mniejszą ilość CO2.

Nowy obiekt, składający się z trzynastu jednakowych ram stalowych, został połączony z istniejącą halą przegubowo. Obudowa natomiast została wykonana z płyt warstwowych.

Wyzwaniem z jakim zmierzyła się Skanska podczas realizacji kontraktu było wykonywanie robót na czynnym obiekcie. Odpowiednio zaplanowane i zorganizowane prace prowadzone były w taki sposób, by nie zakłócać funkcjonowania hali.

Czego szukasz?

Pasujące

loading