c

Rewitalizacja dzielnicy Dolnego Miasta w Gdańsku

  • DM
  • DM
  • DM
  • DM
  • DM

Prace rewitalizacyjne przeprowadzone przez Skanska w ramach projektu miały znaczący wpływ na poprawę walorów estetycznych XVII-wiecznej dzielnicy Dlnego Miasta, stwarzając jednocześnie przestrzeń do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających Gdańsk. 

Inwestycja obejmowała przebudowę dróg i infrastruktury podziemnej, zagospodarowanie terenu oraz przebudowę elementów budynków mieszkalnych w obrębie ulicy Łąkowej, Wróblej, Dolnej, Kieturakisa, Kurzej, Śluza, Radnej i Toruńskiej.

Wzdłuż ul. Łąkowej i Wróblej odtworzona została unikalna aleja jarząbów szwedzkich. Oprócz tego stworzony został także nowy ciąg pieszo-jezdno-rowerowy. W jezdni północnej zachowano natomiast torowisko tramwajowe, które w przyszłości może zostać wykorzystane w celu ekspozycji zabytkowego taboru.

W ramach remontu zmodernizowane zostało 865 metrów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz 1,5 km kanalizacji deszczowej. Skanska przebudowała również łącznie ok. 1,5 km dróg. Ponadto wyremontowano 17 budynków komunalnych i 14 wspólnotowych.

 

Czego szukasz?

Pasujące

loading