c

Oczyszczalnia ścieków w Rykach

 • Oczyszczalnia w Rykach
 • Oczyszczalnia w Rykach
 • Oczyszczalnia w Rykach
 • Oczyszczalnia w Rykach
 • Oczyszczalnia w Rykach
 • Oczyszczalnia w Rykach
 • Oczyszczalnia w Rykach
 • Oczyszczalnia w Rykach
 • Oczyszczalnia w Rykach
 • Oczyszczalnia w Rykach
 • Oczyszczalnia w Rykach
 • Oczyszczalnia w Rykach
 • Oczyszczalnia w Rykach
 • Oczyszczalnia w Rykach
 • Oczyszczalnia w Rykach

Dzięki zrealizowanym przez nas pracom gmina zyskała nowoczesną oczyszczalnię ścieków o wysokiej efektywności oczyszczania. To pierwsza w Polsce i jedna z czterech w Europie oczyszczalnia z technologią Nereda. To także jedna z najważniejszych inwestycji w Rykach w ostatnich latach.

Zakres prac
Realizacja inwestycji poprzedzona była szeregiem prac przygotowujących teren pod budowę nowych obiektów inżynieryjnych i kubaturowych. Najpierw oczyściliśmy istniejący zbiornik osadowy ziemny nr 4 z osadów i ścieków, następnie wykonaliśmy stabilizację podłoża pod obiekty nowej oczyszczalni. Osady wypompowywano również z istniejącego zbiornika (stawu) stabilizacyjnego nr 10. Łączna objętość wypompowanych ścieków to 6 860 m sześc. Wykonaliśmy też makroniwelację terenu o powierzchni 20 268,8 m kw. oraz zbudowała drogi tymczasowe.

W ramach kontraktu zbudowaliśmy zbiornik retencyjny z pompownią główną o wydajności 950 m sześc. na godzinę – całość ma średnicę 15 metrów, blok biologiczny składający się z dwóch reaktorów o pojemności czynnej 2 500 m sześć. każdy, zbiornik buforowy ścieków oczyszczonych z wykorzystaniem istniejącego stawu stabilizacyjnego, zbiornik buforowy osadu nadmiernego z pompownią o wydajności 50 m sześc. na godzinę oraz zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego. Zakres prac objął również wykonanie budynku odwadniania i higienizacji osadu wraz z montażem urządzeń technologicznych. Budynek składa się z hali odwadniania osadu, hali higienizacji osadu, pomieszczeń elektrycznych, oraz sanitarnych.

Ponadto zrealizowaliśmy plac składowy osadu wraz z wiatą stalową, wykonaliśmy stację dmuchaw, stację magazynowania i dozowania koagulantu PIX, pompownię kanalizacji wewnętrznej, ścieków dopływających z pobliskiego zakładu, budynek oczyszczania mechanicznego ścieków z tegoż zakładu oraz budynek stacji transformatorowej i rozdzielni SN i NN. Wszystkie budynki oraz obiekty zostały wyposażone w urządzenia technologiczne niezbędne do działania oczyszczalni.

W ramach dodatkowych robót dostosowaliśmy oczyszczalnię do przyjęcia ścieków z pobliskiego zakładu „Polski Ogród”. Wykonaliśmy budynek sito piaskownika wraz z urządzeniami oraz pompownię ścieków dopływających z zakładu, a także niezbędne sieci i instalacje.

W ramach zagospodarowania terenu oczyszczalni powstało 2 720 m kw. dróg i placów oraz zazieleniły się 1 372 m kw. terenu, na których Skanska nasadziła trawniki oraz 365 drzew i krzewów.

Przepustowość nowej czyszczalni wynosi 3 607 m sześc. na dobę w czasie pogody suchej oraz 6 338 m sześc. na dobę w czasie pogody deszczowej. Ładunek wyrażony w równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) to 38 600.

Technologia Nereda i unijne standardy
Oczyszczalnię w Rykach wyróżnia przede wszystkim sposób oczyszczania ścieków. W standardowych obiektach osad bardzo długo opada na dno, dlatego potrzebne są ogromne zbiorniki do gromadzenia ścieków. W Rykach natomiast, dzięki innowacyjnej, zrównoważonej i efektywnej technologii biologicznego oczyszczania ścieków - Nereda, osad powstaje w postaci granuli. Granulowana biomasa opada znacznie szybciej, dzięki temu skrócony jest czas potrzebny do oczyszczania ścieków. W efekcie to niższe nakłady inwestycyjne i niższe koszty eksploatacji.

Zastosowanie technologii opartej na granulowanym osadzie czynnym pozwoliło też na wybudowanie bardziej zwartych, energooszczędnych i łatwych w obsłudze instalacji do oczyszczania ścieków. Oszczędność zużycia prądu wynosi tu około 30 proc. Skróci się także czas, potrzebny do oczyszczania ścieków, a więc nie ma potrzeby budowania obiektów do wtórnego oczyszczania ścieków (osadniki wtórne).

Wyzwania na budowie
Szczególnym wyzwaniem była realizacja robót z zachowaniem ciągłości pracy starej oczyszczalni. Przez cały czas prowadzenia prac budowlanych, a potem rozruchu nowego układu technologicznego oczyszczalnia ścieków była w stałej eksploatacji przez użytkownika.

Korzyści dla regionu i mieszkańców
Dzięki przeprowadzonej inwestycji gmina Ryki zyskała oczyszczalnię, która oczyszcza ścieki zgodnie z wymaganymi parametrami oraz obowiązującymi przepisami i normami europejskimi. Przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego zarówno obecnym mieszkańcom, jak i przyszłym pokoleniom.

Nowoczesne rozwiązania, zastosowane w obiekcie uporządkowały gospodarkę osadową oczyszczalni, co pozwala racjonalnej gospodarować odpadami w regionie. Realizacja tej skomplikowanej i ważnej dla regionu inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu.

Czego szukasz?

Pasujące

loading