c

DW 768 Brzesko-Koszyce

  • Brzesko-Koszyce
  • Brzesko-Koszyce
  • Brzesko-Koszyce
  • Brzesko-Koszyce
  • Brzesko-Koszyce
  • Brzesko-Koszyce
  • Brzesko-Koszyce
  • Brzesko-Koszyce
  • Brzesko-Koszyce
  • Brzesko-Koszyce

Nowy odcinek drogi wojewódzkiej posiada jedną jezdnię i dwa pasy ruchu o łącznej o szerokości 7 m. Powstały tu m.in. obustronne pobocza, drogi serwisowe, rowy, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i zatoka do ważenia pojazdów. W rejonie skrzyżowań z ul. Siostry Faustyny i ul. Zagrodzką Skanska wybudowała chodniki i dwie zatoki autobusowe. Pod drogą pojawiło się 5 przejść dla średnich zwierząt, 4 dla płazów i jedno dla małych zwierząt.
W ciągu nowej drogi powstały skrzyżowania z już istniejącymi drogami lokalnymi. Wybudowano dwa ronda. Pierwsze na skrzyżowaniu z ul. Zagrodzką w Mokrzyskach o średnicy zewnętrznej 40 m, z 4 wlotami skanalizowanymi wyspami najazdowymi i chodnikami. Podobne 40-metrowe rondo powstało także na skrzyżowaniu z ul. Siostry Faustyny.

Skanska wykonała także most drogowy nad rzeką Uszewka, wiadukt drogowy nad drogą gminną (ul. Trakt Królewski) oraz mury oporowe na dojazdach do ww. obiektów.
W związku z inwestycją zmienił się przebieg dróg poprzecznych – kilku dróg leśnych, ulic Rolnej i Stanisławskiej. Na nowej drodze wojewódzkiej z Brzeska do Mokrzysk Skanska wykonała przebudowę istniejących sieci i niezbędne oświetlenie.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 ,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”.

Czego szukasz?

Pasujące

loading