c

Linia tramwajowa w Olsztynie

  • Torowisko
  • Torowisko2
  • Torowisko3

Na zamówienie Urzędu Miasta Olsztyna zrealizowaliśmy część jednego z największych projektów infrastrukturalnych w woj. warmińsko - mazurskim. Ponad 6 km linii tramwajowej, przebudowa skrzyżowań, dróg i ścieżek rowerowych oraz budowa nowej ulicy Bukowskiego - to główne założenia zrealizowanej przez nas umowy będącej elementem projektu pn. „Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb prowadzenia linii tramwajowej”. Zakres prac Skanska objął odcinek A; ulice Witosa – Płoskiego - Sikorskiego i ul. Tuwima w Olsztynie.

Realizacja
Olsztyński projekt tramwajowy został podzielony na 5 etapów. Nasza firma odpowiadała za wykonanie największej jego części – odcinka A. Budowa realizowana na tak szeroką skalę w połączniu z multikometencyjnością prac i krótkim 430-dniowym terminem na jej wykonanie, stanowiła duże wyzwanie, przed którym stanął zespół realizacyjny.

Roboty budowlane na różnych odcinkach inwestycji i w różnych zakresach kompetencyjnych, prowadzone były jednocześnie. Głównie dotyczyły prac drogowych, tramwajowych, przebudowy sieci tj. wykonania m.in. kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, instalacji teletechnicznych, trakcji czy oświetlenia. Inwestycja objęła budowę linii tramwajowej w ulicy Witosa, Płoskiego, al. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Pstrowskiego oraz ul. Tuwima. Łącznie ponad 6 km nowego torowiska. W projekcie przewidziano także wykonanie stacji prostownikowej dla trakcji tramwajowej, budowę murów oporowych, chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż torowiska. Ponadto odpowiadaliśmy także za budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Tuwima oraz wzmocnienie mostu nad rzeką Łuną. Do naszych zadań należała również przebudowa i budowa zatok, przystanków komunikacji miejskiej, odwodnienia ulic i torowiska.
Projekt był realizowany przez międzynarodowy zespół Skanska.

Projekt w liczbach:
4,898 tys. mb torów tramwajowych podwójnych
11,466 tys. mb torów tramwajowych pojedynczych
15 rozjazdów tramwajowych
17 nowych skrzyżowań drogowych
3,3 tys. mb nowych dróg 2x2
8,9 tys. mb nowych ścieżek rowerowych.

Czego szukasz?

Pasujące

loading