c

Zachodnia Obwodnica Poznania (etap II)

  • Zachodnia Obwodnica Poznania
  • Zachodnia Obwodnica Poznania
  • Zachodnia Obwodnica Poznania
  • Zachodnia Obwodnica Poznania
  • Zachodnia Obwodnica Poznania
  • Zachodnia Obwodnica Poznania
  • Zachodnia Obwodnica Poznania

To już kolejny odcinek obwodnicy zachodniej Poznania – od Rokietnicy do Swadzimia, za którego budowę byliśmy odpowiedzialni. Wcześniej zrealizowaliśmy także pierwszy etap, 14,3-kilometrowy odcinek od Swadzimia do Głuchowa. Obwodnica zachodnia wyeliminowała część ruchu tranzytowego w Poznaniu, przyczyniła się do znacznego skrócenia czasu przejazdu z gmin położonych na północ i zachód od miasta do tych leżących na południu powiatu. Ponadto, wpływa na rozwój gospodarczy rejonów przyległych.

W ramach inwestycji wybudowaliśmy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 5,3 km. Każda jezdnia ma 10 m szerokości, po dwa pasy ruchu (3,5 m szerokości każdy), pas awaryjny (2,5 m szerokości) i opaskę bezpieczeństwa (0,5 m szerokości). 

Kontrakt był dużym wyzwaniem inżynieryjnym. Zakładał bowiem wybudowanie trójprzęsłowego mostu w ciągu drogi S11 nad rzeką Samicą oraz dwóch dwuprzęsłowych wiaduktów:
- WD 12 nad drogą S11 w ciągu drogi woj. nr 184,
- WD 13 w ciągu drogi powiatowej nr 2421 Poznań-Sady, nad drogą krajową S11.

W ramach inwestycji poprawiona została także nawierzchnia drogi krajowej nr 11 na odcinku o długości 1,8 km. Wyremontowano 5,6 km dróg dojazdowych, 1,4 km dróg poprzecznych, węzeł Kobylniki, wykonano również pełen zakres robót wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

Czego szukasz?

Pasujące

loading