c

Terminal Cargo w Katowice Airport

  • fot. Skanska
  • fot. Skanska
  • fot. Skanska
  • fot. Skanska
  • fot. Skanska
  • fot. GTL
  • fot. GTL
  • fot. GTL
  • fot. Skanska
  • fot. Skanska

Wykonany przez nas obiekt to pierwszy budynek z projektowanego kompleksu Cargo przy MPL Katowice w Pyrzowicach. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych gwarantuje szybką i kompleksową obsługę paczek - od momentu rozładunku z samolotu, poprzez transport do magazynu, gdzie dzięki nowoczesnym systemom sortującym będą one wydawane kurierom i firmom transportowym.

Terminal towarowy ma 12 tys. m² powierzchni i jest trzykrotnie większy od obecnie użytkowanego. Podczas realizacji zastosowaliśmy rozwiązania konstrukcyjne, które umożliwią w przyszłości modułową reorganizację obiektu. Terminal podzielony jest na dwie części – obsługującą fracht lotniczy oraz część biurową. Przewidziane zostało stworzenie niezależnych stref – tak, by każdy najemca otrzymał swoją własną, odseparowaną od innych, przestrzeń do prowadzenia działalności. Firmy, które wynajmują powierzchnie mają swoje miejsca parkingowe, rampy rozładunkowe, bramy ze strony płyty Cargo i parkingu, serwerownie oraz własne biura i zaplecza.

Wyzwania

W ramach prac rozbudowaliśmy i przebudowaliśmy istniejący układ energetyczny w MPL Katowice w Pyrzowicach. Utworzyliśmy 2 stacje rozdzielcze SN (15kV i 20kV) wyposażone w pełen monitoring i możliwość sterowania parametrami na odległość przez obsługę lotniska. Roboty energetyczne w swej skali i złożoności technicznej były unikalne dla kontraktów budowlanych, a automatyka sterująca stacji wymagała - przed oddaniem do użytkowania - wielu prób, testów oraz prac programistycznych.

Czego szukasz?

Pasujące

loading