c

DW nr 808 Łuków-Serokomla-Kock

 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock
 • DW 808 Łuków-Serokomla-Kock

DW 808 z Łukowa do Wojcieszkowa to inwestycja, na którą czekano od lat. Trasa od dawna wymagała pilnego remontu, a panujące na niej warunki zagrażały kierowcom. Dzięki zrealizowanej przez nas budowie kierowcy mogą już bezpiecznie i komfortowo wracać do domu, zaś mieszkańcy zyskali nowe chodniki oraz lepszy dojazd do swoich posesji.

Rowerem poprzez malownicze krajobrazy
Dzięki tej inwestycji zyskali również miłośnicy jednośladów. Nowe trasy rowerowe wpłynęły pozytywnie na komfort jazdy. Jest szerzej, jazda stała się bardziej płynna, co zwiększyło bezpieczeństwo rowerzystów. Dodatkowo podniósł się poziom aktywności fizycznej wśród lokalnych społeczności, gdyż nowa infrastruktura zachęca do uprawiania tej dyscypliny sportowej.

Dostępność ścieżek rowerowych zmienia także przyzwyczajenia komunikacyjne, a tym samym pomaga społeczeństwu dbać o swoje zdrowie.

Podróż nowym odcinkiem DW 808 niewątpliwie umilają malownicze krajobrazy okolicznych miast, co przyciąga również turystów.

Kontrakt objął kompleksową przebudowę 12-kilometrowego odcinka DW nr 808 Łuków- Serokomla- Kock. 6 km trasy wybudowaliśmy od nowa, zaś na pozostałych sześciu wymieniliśmy nawierzchnię na nową. W ramach umowy wykonaliśmy także przepusty nad koroną drogi, przejścia dla płazów, zatoki autobusowe, mosty oraz nowe oświetlenie.

Inwestycja w liczbach:
12,1 km nowej drogi
2 obiekty mostowe odpowiednio w miejscowościach Świderki i Wojcieszków
1,1 km ścieżek rowerowych
3,9 km chodników
15 zatok autobusowych
16 przejść dla płazów
263 drzewa: 41 jesionów pensylwańskich, 44 klony pospolite odmiana kulista, 2 klony pospolite odmiana pstro listna, 139 grabów pospolitych odmiana kolumnowa, 7 grabów pospolitych odmiana kolumnowa, 30 klonów tatarskich

Czego szukasz?

Pasujące

loading