c

Modernizacja kanału Radunii

  • Kanał Radunii po przebudowie

Początki powstania kanału Raduni sięgają średniowiecza. Ten unikatowy obiekt zlokalizowany w Pruszczu Gdańskim został przez nas kompleksowo wyremontowany na zamówienie Powiatu Gdańskiego. Na realizację tego największego projektu infrastrukturalnego w historii powiatu mieliśmy 10 miesięcy.

Przebudowa zabytkowego obiektu polega na wykonaniu szeregu prac modernizacyjnych. Pierwsze działania, które wykonaliśmy objęły demontaż istniejących umocnień i późniejsze ponowne umocnienie brzegów. Na ściance szczelnej wykonaliśmy umocnienia żelbetonowe o łącznej długości 2146 metrów. Na odcinku 163 mb wykonaliśmy umocnienie materiałów ekologicznych - koszy i materacy gabionowych wypełnionych kamieniem naturalnym. W ramach modernizacji przeprowadziliśmy także remont przyczółków istniejących 3 mostków i 5 kładek dla pieszych. Kontakt objął również wykonanie schodów z kostki brukowej na skarpie kanału oraz krawężników kamiennych. Przy zastosowaniu materaców siatkowo-kamiennych o grubości 0,3 m umocnione zostało dno kanału tuż przy wylotach większych kolektorów deszczowych. Przebudowaliśmy także kabel teletechniczny, zamontowaliśmy urządzenia podczyszczające i wykonaliśmy szereg mniejszych prac budowlanych. Efekt zmodernizowanego kanału objął jego 1,2-kilometrowy odcinek. Głównym celem realizacji projektu przebudowy kanału Raduni była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majątku mieszkańców, a także poprawa prowadzenia działalności gospodarczej.

Zadanie przeprowadzono w ramach projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, lata 2007 – 2013.

Czego szukasz?

Pasujące

loading