c

Zespół hal technicznych dla Instytutu Lotnictwa w Warszawie

  • Na zdjęciu: Największa na świecie komora próżniowa w Centrum Turbin Gazowych. Jedyna taka komora, do której mieści się największy silnik lotniczy świata, wpisany do Księgi Rekordów Guinessa.
  • Na zdjęciu: Największa na świecie komora próżniowa w Centrum Turbin Gazowych. Jedyna taka komora, do której mieści się największy silnik lotniczy świata, wpisany do Księgi Rekordów Guinessa.
  • Hale techniczne

Uczestniczyliśmy w budowie pierwszego w Europie Centrum Turbin Gazowych w Warszawie.

W ramach współpracy z Instytutem Lotnictwa, w rekordowo krótkim czasie (pół roku) wykonaliśmy zespół nowych hal technicznych z zapleczem biurowym wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na terenie Instytutu Lotnictwa przy Al. Krakowskiej 110/114 w Warszawie.

Inwestycja polegała na wykonaniu projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego do pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego oraz generalne wykonawstwo zespołu hal technicznych z zapleczem biurowym, w którego skład wchodziły takie pomieszczenia jak:
1. Hala Napraw z pomieszczeniami procesowymi.
2. Warsztat Innowacji przeznaczony do budowania modeli 3D w celu testowania nowych pomysłów.
3. Inżynierskie biura projektowe i serwisowe - to 3 kondygnacje z biurami typu „open space” i przyległe do nich ciągi pomieszczeń pomocniczych: toalety, pomieszczenia socjalne pracowników, pomieszczenia do spotkań i narad.
4. Hala Montażowa, która docelowo została wyposażona m.in. w symulator turbiny gazowej przeznaczonej do szkoleń związanych głównej z montażem i demontażem komponentów.

W ramach dodatkowej umowy przystosowaliśmy również posadzkę w starej Hali Testów (hala nr 4) pod montaż komory próżniowej przeznaczonej do badania wentylatorów oraz części wirujących silników lotniczych oraz turbin przemysłowych. To największa na świecie komora próżniowa w Centrum Turbin Gazowych. Jedyna taka komora, do której mieści się największy silnik lotniczy świata, wpisany do Księgi Rekordów Guinessa.

Nowopowstały obiekt służy przede wszystkim inżynierom i wysokiej klasy specjalistom umożliwiając im prowadzenie różnorodnych prac badawczo-rozwojowych.

Inwestycję zrealizowaliśmy w ramach projektu unijnego „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych”.

Czego szukasz?

Pasujące

loading