c

Green Day

Aspekt środowiskowy

  • Monitorowanie ilości dostarczanego z zewnątrz świeżego powietrza
  • Wzmożona wentylacja – zapewnienie dodatkowej wentylacji świeżego powietrza celem poprawy samopoczucia i wydajności użytkowników budynku (co najmniej 40 m3/h/os a minimum zgodnie z przepisami to 30 m3/h/os)
  • Materiały o niskiej emisyjności – wykorzystanie materiałów wykończeniowych z niską zawartością lotnych związków organicznych
  • Możliwość kontrolowania komfortu cieplnego – zapewnienie strefowego systemu kontroli ciepła na wszystkich powierzchniach open-space oraz lokalnie w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Światło dzienne i widoki – budynek został zaprojektowany w taki sposób, aby zmaksymalizować dostęp do światła dziennego i widoków na zewnątrz dla co najmniej 75% regularnie zaprojektowanej powierzchni.

Czego szukasz?

Pasujące

loading