c

Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie

  • Wybrzeże Helskie
  • Wybrzeże Helskie
  • Wybrzeże Helskie
  • Wybrzeże Helskie

Podstawowym celem inwestycji była budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego w postaci przesłony przeciwfiltracyjnej o głębokości dochodzącej do 14m oraz posadowionego na niej muru oporowego wzdłuż praskiego wybrzeża.

Mur połączony został z bramą przeciwpowodziową u wejścia do Portu Praskiego i z wałem Golędzinowskim po północnej stronie mostu Gdańskiego. Dzięki jego budowie zabezpieczenie przeciwpowodziowe Pragi-Północ zyskało ciągłość. System zabezpieczeń przeciwpowodziowych polegał na wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej, muru oporowego (żelbetowego) wzdłuż drogi, a od strony rzeki narzutu kamiennego.

Inwestycja objęła rozbudowę ul. Wybrzeże Szczecińskie i Helskie na odcinku o długości 2,2 km od rejonu ul. Okrzei do mostu Gdańskiego. Zachowana została dotychczasowa liczba pasów ruchu, czyli jeden w kierunku centrum miasta i dwa w kierunku mostu Gdańskiego.

Wzdłuż drogi nasadziliśmy ponad 40 tys. krzewów i bylin oraz 120 drzew, wśród których dominują dęby szypułkowe, lipy srebrzyste oraz graby pospolite. Mur przeciwpowodziowy obsadzony został sadzonkami bluszczu pospolitego.

Ponadto wykonane przez nas prace obejmowały również przebudowę sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.

Czego szukasz?

Pasujące

loading