c

Droga wojewódzka nr 975 - rozbudowa

  • DW 975
  • DW 975
  • DW 975
  • DW 975
  • DW 975
  • DW 975

Założeniem inwestycji, jaką zrealizowaliśmy w Gródku nad Dunajcem było zabezpieczenie osuwisk przy drodze wojewódzkiej nr 975. Droga jest zlokalizowana na ternie podgórskim wzdłuż brzegu Jeziora Rożnowskiego i stanowi jeden z dojazdów do autostrady A4 z Nowego Sącza.

Prace, jakie wykonaliśmy, polegały na rozbudowie ok. 740-metrowego odcinka drogi, co przyniosło poprawę parametrów technicznych istniejącej drogi oraz wyeliminowało zagrożenia wynikające z osuwania się mas ziemnych czynnych osuwisk. Aby to osiągnąć, konieczna była budowa zabezpieczenia w formie rusztu żelbetowego posadowionego na palach wierconych. Poza przebudową drogi, zespół realizujący projekt wykonał także obiekt mostowy – jest to konstrukcja jednoprzęsłowa, całkowita długość ustroju nośnego wynosi 33,0 m, a szerokość 13,40 m.

Ponadto zabezpieczyliśmy i przebudowaliśmy sieci: wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, oświetlenia ulicznego oraz teletechniczną. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują domostwa i innych budynków oraz pola rolne, które będą teraz lepiej zabezpieczone przed osuwającą się ziemią.

Czego szukasz?

Pasujące

loading