c

Most w Rogalinku

Zrównoważony rozwój

Przed przystąpieniem do prac powstał komputerowy model obliczeniowy, symulujący przeprowadzenie prac rozbiórkowych. Roboty rozbiórkowe odbyły się w kilku etapach z uwagi m.in. na zabezpieczenie i ochronę istniejących gniazd jaskółek w trakcie prowadzonych prac pod stałych nadzorem ornitologa w ramach uwarunkowań decyzji środowiskowej oraz na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom biorących bezpośredni udział w procesie rozbiórki starego mostu.

W ramach robót drogowych wbudowaliśmy przeszło 2850 ton mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonaliśmy również nasypy drogowe jako obustronne dojazdy do obiektu mostowego, wbudowując przeszło 40.000m3 materiału sypkiego. W trackie trwania budowy na nasz wniosek uzyskaliśmy decyzję administracyjną na przetwarzanie odpadów u na budowie.

Czego szukasz?

Pasujące

loading