c

Zbiorniki Malinówka 1 i 2 w Krakowie

  • Malinówka
  • Malinówka

Podstawowym zakresem robót związanych z budową zbiorników Malinówka 1 i Malinówka 2 było wykonanie zapór ziemnych. Zapory czołowe obu zbiorników zostały ponadto wyposażone w betonowe urządzenia przelewowo-upustowe, schody skarpowe do obsługi, a także urządzenia aparatury kontrolno-pomiarowej. Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne zapór jest zapewnione poprzez: przesłonę przeciwfiltracyjną wykonaną w technologii Trench-mix w podłożu u podnóża skarpy odwodnej zapory, ekran przeciwfiltracyjny na skarpie odwodnej z maty bentonitowej, a także lokalnie ścianki szczelne z grodzic stalowych.

Zbiornik Malinówka 1 zlokalizowany jest na terenie miasta Krakowa. Zbiornik zajmuje powierzchnię 6,2 ha, a jego pojemność wynosi 114 tys. m3.  Za piętrzenie wody w czasie wezbrania powodziowego odpowiada ziemna zapora czołowa wraz z zaporami bocznymi o łącznej długości 854 m.

Zbiornik Malinówka 2 zlokalizowany jest na terenie miasta Krakowa i gminy Wieliczka. Zbiornik zajmuje powierzchnię 2,3 ha, a jego pojemność wynosi 49 tys. m3. Za piętrzenie wody w czasie wezbrania powodziowego odpowiada ziemna zapora czołowa o długości 105 m.

Budowa dwóch suchych zbiorników Malinówka 1 i Malinówka 2 w Krakowie to element projektu związanego z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w dolinie rzeki Serafa. 

Czego szukasz?

Pasujące

loading