c

Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych w Tarnowie

  • Tarnów
  • Tarnów
  • Tarnów
  • Tarnów

Dzięki podniesieniu wałów, zabezpieczyliśmy przed powodzią mieszkańców Tarnowa, zakłady przemysłowe, zabudowania mieszkalne i gospodarcze.

Kontrakt realizowany był wzdłuż rzeki Biała na terenie miasta Tarnów, od ujścia do rzeki Dunajec w górę biegu rzeki. W ramach inwestycji rozbudowaliśmy lewy i prawy wał rzeki o łącznej długości około 12.5km.

Wał został podniesiony do wysokości zapewniającej bezpieczeństwo przeciwpowodziowe sąsiadującym terenom, a w jego koronie wykonana została przesłona na głębokość 8 m, stanowiąca zabezpieczenie przeciwfiltracyjne. W ramach robót hydrotechnicznych wybudowaliśmy także zupełnie od początku 10 przepustów wałowych, a na pozostałych z nich wykonywaliśmy prace renowacyjne – wymianę klap zwrotnych, przebudowę rowów wylotowych czy podwyższenie murów oporowych stanowiących przyczółki.

Projekt obejmował również wykonanie przeszło 20 km dróg serwisowych wzdłuż rozbudowywanych wałów przeciwpowodziowych

Czego szukasz?

Pasujące

loading