c

Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Olecku.

  • Sąd Rejonowy w Olecku

W ramach projektu Skanska odpowiadała za przebudowę istniejącego budynku Sądu Rejonowego w Olecku oraz budowę nowego wraz z parkingami i ciągami pieszymi oraz dwoma bramami wjazdowymi. Oba obiekty, o jednorodnej formie architektonicznej, zostały połączone łącznikiem, co sprawiło, żeobecnie kształtem przypominają literę L. W istniejącym budynku dach został przebudowany na dwuspadowy z drewnianą więźbą dachową, wymieniono również posadzki oraz stolarkę okienną. W piwnicach zamontowano warstwy posadzkowe z izolacjami termicznymi i przeciwwilgociowymi. Obecnie w budynku znajdują się trzy klatki schodowe. Przy głównej klatce schodowej znajduje się dźwig osobowy przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych. W nowej siedzibie mieści się m.in. pięć sal rozpraw i pięć posieczeń przeznaczonych na archiwum, sala konferencyjna, areszt dla zatrzymanych oraz pomieszczenia biurowe.

 

Czego szukasz?

Pasujące

loading