c

Wiadukt w Jastrzębiu-Zdroju

  • Wiadukt w Jastrzębiu-Zdroju
  • Wiadukt w Jastrzębiu-Zdroju
  • Wiadukt w Jastrzębiu-Zdroju
  • Wiadukt w Jastrzębiu-Zdroju
  • Wiadukt w Jastrzębiu-Zdroju
  • Wiadukt w Jastrzębiu-Zdroju
  • Wiadukt w Jastrzębiu-Zdroju

Nowy wiadukt w Jastrzębiu-Zdroju zastąpił dotychczasowy obiekt. Zlokalizowany jest w ciągu ulicy Pszczyńskiej i przebiega nad torami Jastrzębskiej Spółki Kolejowej (JSK) Sp. z o.o. Nowy obiekt wyposażony jest w bariery ochronne, instalację odwadniającą i schody skarpowe. Powierzchnie betonowe zabezpieczono antykorozyjnymi powłokami malarskimi.

Znaczną część robót stanowiły prace drogowe, w szczególności przebudowa dróg najazdowych prowadzących na nowy wiadukt. Podniesienie obiektu oraz korekta profilu podłużnego wymagała wykonania nasypów sięgających w rejonie nowego wiaduktu do 17 m wysokości. Materiał, z którego został wykonany nasyp pochodził z bieżącej eksploatacji górniczej – łupka przewarstwionego warstwą piasku.
Skanska wykonała również aktualizację projektu oraz prowadziła monitoring odkształceń terenu. Były one konieczne z uwagi na wpływ eksploatacji górniczej.

Czego szukasz?

Pasujące

loading