c

Płyta postojowa i płaszczyzna do odladzania samolotów w Porcie Lotniczym Rzeszów - Jasionka

Realizacja projektu

Powierzony do realizacji naszej Firmie projekt obejmował budowę płaszczyzny do odladzania samolotów oraz rozbudowę istniejącej płyty postojowej. W szczytowym momencie inwestycję realizowało 80 pracowników, a materiały i beton zostały dostarczone przez ponad 8 tys. pojazdów. Do realizacji obu płyt zużyliśmy ponad 40 tys. m sześc. betonu.

Płytę postojową o wymiarach 80 x 145 m rozbudowaliśmy w kierunku zachodnim i południowym, czyli w stronę nowo budowanego terminalu pasażerskiego. Jej powierzchnia zwiększyła się o 38 tys. m kw.

Betonową płaszczyznę do odladzania samolotów o wymiarach 131x250 m wybudowaliśmy po wschodniej stronie drogi kołowania ALFA. Jej powierzchnię zabezpieczyliśmy powłoką hydrofobową, chroniącą beton przez absorpcją wody i środków chemicznych używanych do odladzania. Poza okresem zimowym płyta będzie pełniła funkcję rezerwowej płyty postojowej.

W ramach inwestycji poszerzyliśmy drogę kołowania ALFA, wykonaliśmy utwardzone pobocza bitumiczne, oznakowanie poziome oraz roboty agrotechniczne. Prace elektroenergetyczne objęły przebudowę linii średniego napięcia, montaż nawigacyjnego oświetlenia krawędziowego oraz ustawienie 6 masztów oświetleniowych (5 na płycie postojowej i 1 na płaszczyźnie do odladzania). Zamontowaliśmy także urządzenie służące do rozruchu silników samolotowych w postaci przetwornicy o częstotliwości 400 Hz wraz z zasilaniem i okablowaniem.

Roboty sanitarne

Zrealizowaliśmy również roboty z branży sanitarnej związane z odwodnieniem i odprowadzeniem wód opadowych z wybudowanych płaszczyzn. Zakres prac obejmował budowę systemu drenażowego, kanalizacji deszczowej i przepompowni wód deszczowych. Ścieki ze stanowiska do odladzania, zawierające glikol i środki chemiczne służące do odladzania samolotów, kierowane będą do stalowego podziemnego dwupłaszczowego zbiornika, który wyposażony został w system sond służących do wykrycia ewentualnych przecieków. Do podczyszczania wód deszczowych, odprowadzanych z terenu płyty postojowej posłużą dwa układy – każdy złożony z separatora koalescencyjnego z osadnikiem piaskowym, przelewem burzowym i by-passem.

Największe wyzwanie

Najtrudniejszą częścią prac sanitarnych była budowa podziemnego żelbetowego zbiornika o pojemności 2 tys. m3. Obiekt umożliwi czasowe retencjonowanie wód deszczowych, dzięki czemu tereny położone poniżej płaszczyzn lotniskowych będą zabezpieczone przed zalewaniem podczas intensywnych opadów. Budowa tak dużego obiektu wymagała zastosowania specjalistycznego sprzętu, m.in. żurawia samochodowego o udźwigu 250 ton. Odpowiednia koordynacja prac pozwoliła na normalne funkcjonowanie lotniska i nie zakłóciła ruchu samolotów.

Dane liczbowe:

  • roboty ziemne:  115 tys. m sześc.
  • wzmocnienie podłoża geokompozytem drenażowym: 85 tys. m kw.
  • warstwa mrozoochronna: 84 tys. m kw.
  • podbudowa dylatowana z betonu B15: 73 tys. m kw.
  • warstwa poślizgowa z betonu asfaltowego: 73 tys. m kw.
  • nawierzchnia z betonu B35 (dyblowana i kotwiona): 72 tys. m kw.
  • nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych:  9 tys. m kw.
  • ściek odwodnienia liniowego S400: 760 mb
  • plantowanie i humusowanie terenu pola wzlotów: 35 tys. m kw.
  • oznakowanie poziome nawierzchni lotniskowych: 2,1 tys. m kw.

Czego szukasz?

Pasujące

loading