c

Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie Pierwszym

  • Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt
  • Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt
  • Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt

W ramach kontraktu wykonaliśmy roboty budowlano-montażowe obejmujące budowę obiektów kubaturowych, wiat i zbiorników przeciwpożarowych, a także wykonanie instalacji sieci wodociągowych, kanalizacji technologicznej i deszczowej oraz kabli energetycznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Na Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie Pierwszym składają się :

- hala sortowni odpadów wykonana w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej z żelbetowymi ścianami oporowymi o wysokości do 4,5 m, umożliwiającymi wysokie składowanie

- kompostownia, przy której znajdują się budynki wentylatorni i biofiltrów betonowych, stanowiące technologiczną całość do przetwarzania nieczystości.

Oprócz tego na terenie Centrum zlokalizowano warsztat samochodowy z myjnią oraz najazdową wagą samochodową dla pojazdów z obciążeniem do 60 ton.

Czego szukasz?

Pasujące

loading