c

Modernizacja pompowni Stary Port i systemu przerzutowego

  • Stary Port
  • Stary Port
  • Stary Port

Modernizacja przepompowni Stary Port wymagała budowy pompowni ścieków o wydajności maksymalnej 79 056 m3/dobę dla pomp suchej pogody i maksymalnej 321 062 m3/dobę dla pomp pogody deszczowej. Łączna maksymalna wydajność pompowni wynosi 400 118 m3/dobę. 

W ramach modernizacji wybudowaliśmy też  węzeł podczyszczania ścieków (oczyszczanie mechaniczne), którym jest budynek krat i piaskowników o kubaturze 4706 m3. Zasilanie obiektów odbywa sie przez wybudowaną przez nas  stację elektryczną, składającą się z transformatorów o mocy 2500 kVA oraz rozdzielni średniego i niskiego napięcia. Ponadto, powstały nowe obiekty inżynierski takie jak: przelew północny, biofiltry budynku krat i piaskowników oraz pompowni, komora przelewowa KP-1, komora przelewowa KP-2, komora pomiarowa ścieków na terenie Starego Portu, komora połaczeniowa na terenie Nowego Portu oraz kanał kablowy. Wykonaliśmy ponadto drogi i place, parkingi oraz ogrodzenie. Modernizacji oraz remontowi poddano także przelew burzowy południowy, wylot burzowy północny. Bardzo istotnym elementem zadania była realizacja kolektora tłocznego o średnicy DN 1100mm i długości 2615 m z rur GRP firmy Hobas. Kolektor połaczył Nowy Port z komorą rozprężną na ulicy Popowickiej. W ramach zadania wykonaliśmy trzy przewierty sterowane horyzontalne pod rzeką Odrą  - dwa o średnicy DN 800mm i długości 285 m każdy oraz trzeci przewiert dla przepustów kablowych 4xØ 160 mm i długości 278 m. Nowy kolektor tłoczny biegnie od terenów Nowego Portu do kolektora ścieków Odra. Wykonanie pod dnem Odry dwóch rurociągów o średnicy prawie metra było jednym z najtrudniejszych etapów budowy nowego systemu przerzutowego ścieków. Przełomowy moment inwestycji stanowiło natomiast rozpoczęcie tłoczenia ścieków do oczyszczalni „Janówek”.

Przed modernizacją Starego Portu nieczystości z miejskiej kanalizacji trafiały na pola irygacyjne na Osobowicach. Teraz mieszkańcy Osobowic, Rędzina, Świniar i Lipy Piotrowskiej zyskają świeże powietrze, a miasto atrakcyjne tereny inwestycyjne. Spora część pól irygacyjnych zostanie zalesiona, co pomoże zachować istniejące tam ekosystemów. Miejsce to jest jednym z najciekawszych terenów ornitologicznych na Dolnym Śląsku. Można tu spotkać m.in. krogulce i będące w Polsce pod ścisłą ochroną żurawie.

 

Obiekt na zdjęciach należy do MPWiK Wrocław.

Czego szukasz?

Pasujące

loading