c

Turawa Park

Realizacja projektu

Zakres podpisanego kontraktu obejmował również wykonanie przyłączy i sieci wodociągowych, gazowych, elektrycznych oraz kanalizacji sanitarnej i burzowej. Ponadto, zostały zbudowane drogi wewnętrzne i parkingi wraz z infrastrukturą. Poza terenem działki, na której usytuowany jest Park Handlowy Turawa, powstała droga z dwoma rondami, która została włączona do obwodnicy i lokalnego układu komunikacyjnego Opola. Obiekty wchodzące w skład Centrum Handlowego zostały zbudowane w konwencji konstrukcji mieszanej.

Czego szukasz?

Pasujące

loading