c

Budowa drogi S-8 Wrocław - Psie Pole - Syców etap II - Oleśnica (węzeł Cieśle) - Syców

  •  Budowa drogi S-8
  • Budowa drogi S-8
  • Budowa drogi S-8
  • Budowa drogi S-8

Wartość tego kontraktu, realizowanego w formule „Projektuj i buduj”, wynosi ponad 468,6 mln zł. Zadaniem firmy Skanska było opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich robót oraz budowa ponad 25 km drogi ekspresowej S-8 na odcinku od węzła Cieśle w okolicy Oleśnicy do węzła Syców Wschód.

 Realizacja projektu

 Projekt obejmuje budowę 19,5 km drogi po nowym śladzie i dobudowanie drugiej jezdni obwodnicy Sycowa. W ramach inwestycji powstaną trzy węzły: Szczodrów, Syców Zachód i Syców Wschód, a węzeł Cieśle zostanie rozbudowany. Na uzbrojonym terenie budujemy cztery miejsca obsługi podróżnych o charakterze wypoczynkowym (tzw. MOP).  Wzniesiemy łącznie 18 wiaduktów, w tym pięć w ciągu drogi ekspresowej S-8 i 13 nad nią. Na całym odcinku wykonamy 12 przepustów stalowych dla zwierząt. Kontrakt obejmuje także budowę i przebudowę uzbrojenia terenu oraz systemu odwodnienia: rowów, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych i urządzeń podczyszczających.

Czego szukasz?

Pasujące

loading