c

Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka

Realizacja projektu

Skanska rozpoczęła prace od ul. Stawowej w Siechnicach, a zakończy na ul. Odrzańskiej w Łanach.  W ramach tego zadania zbudujemy trzy obiekty mostowe nad rzeką Oławą i Odrą, o długości 102, 120 i 286 m. Wzniesiemy także dwie estakady nad terenami zalewowymi (o długości 614 i 532 m), zbudujemy 14-metrowy wiadukt drogowy nad ul. Odrzańską w Łanach, a na całym realizowanym odcinku drogi wykonamy 15 przejść dla zwierząt. Kontrakt obejmuje również przebudowę starej i budowę nowej infrastruktury technicznej (wodociągu , gazociągu, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej). Wzdłuż całej trasy powstaną ciągi piesze i ścieżki rowerowe, a na terenach zabudowanych zamontowanych zostanie 1 700 m kw. ekranów akustycznych. Wykonamy także ponad 851 tys. m sześc. nasypów.

Czego szukasz?

Pasujące

loading